• Startsida
  • / Nyheter
  • / Socialkontoret och Polisen skriver under gemensam rutin för Linköpingsmodellen

Socialkontoret och Polisen skriver under gemensam rutin för Linköpingsmodellen

polisen och socialtjänsten skriver under samverkan

Under onsdagen den 16 februari träffades representanter för socialkontoret och polisen för att underteckna en gemensam rutin för det framtida arbetet enligt Linköpingsmodellen. 

Avsikten att jobba enligt Linköpingsmodellen är inte ny, utan är sedan flera år förankrad i kommunens och polisens gemensamma medborgarlöften. Det nya är att parterna har kommit överens om gemensamma rutiner för samarbetet.

Vad är Linköpingsmodellen?

Linköpingsmodellen är en metod som används i ett förebyggande syfte. Det innebär att polisen och socialtjänsten tillsammans åker hem till ungdomar i åldrarna 15 till 18 år, där det finns en misstanke om att de kan ha kommit i kontakt med droger eller eventuellt vistas i riskfyllda eller kriminella miljöer.

I hemmet informeras ungdomarna och vårdnadshavare om de rykten eller de tips som kommit fram. De får också information om hur socialtjänsten och polisen kan vara till hjälp för att stötta så väl ungdomen som vårdnadshavarna. Socialtjänsten har möjlighet att erbjuda drogscreening på plats i hemmet.

Förebyggande insats

Tanken med modellen är att komma i kontakt med ungdomar tidigt i deras potentiella missbruk och kriminalitet. Efter mötet kan socialtjänsten bistå med stödjande och vägledande samtal samt vidare insatser vid behov.

Tipsa oss!

Har du hört rykten, fått tips eller har du en känsla över att en ungdom närmar sig narkotika eller kriminalitet på något sätt – kontakta socialtjänsten via vårt kontaktcenter 0152-291 00, eller polisen så kan vi undersöka om ett hembesök är aktuellt.

I december gjorde kommunen och polisen tillsammans en kampanj om ungdomar och droger. Du kan läsa mer om vad du kan göra och ta del av kontaktuppgifter i foldern Jag trodde aldrig... som ligger i nyheten på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2022