Vi fixar inomhusmiljön i Resecentrum under vecka 8

Får endast användas för att kommunicera ombyggnation av Resecentrum under vecka 8.

Under sportlovsveckan, den 21 till 25 februari, renoverar och möblerar kommunen om inne i Resecentrum för att öka trivseln för pendlare, resenärer och kafékunder. Arbetet kommer att innebära en del stök under veckan, så håll koll på skyltar och avspärrningar i lokalen.

Det här ska vi göra:

  • bänkarna ska få en ny ytbehandling.
  • nya lampor ska hängas upp i övre hallens tak.
  • installera fler och mer tillgängliga eluttag.
  • återställa rummet med glasvägg på nedre plan för resenärer
  • platsskapande möblering, som innebär att vi möblerar om med nya och befintliga möbler för att öka trivseln för resenärer och skapa fler rum i rummet för fikabesökare.

Tanken är också att vi tydligare ska spegla platsen Strängnäs för besökare och invånare.

Håll koll på avspärrningar och skyltar

Arbetet utförs av ett upphandlat företag som finns på plats under arbetstid. Under tidiga morgnar och kvällar är det viktigt att du håller koll på skyltar och avspärrningar för att skydda dina kläder eller väskor.

Första fasen för ett mer trivsamt Resecentrum

Arbetet under vecka 8 är den första fasen i ett längre arbete med flera åtgärder, med fokus på att öka trivseln och den upplevda tryggheten i och omkring Resecentrum. Platsen är ett prioriterat fokusområde inom det ständigt pågående brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Enkät om trygghet ledde till handlingsplan

Flera har beskrivit att de upplever Resecentrum som en otrygg plats. Under hösten 2020 genomförde kommunen en enkätundersökning. Då frågade vi personer som använder platsen hur de upplevde tryggheten. Bland svaren kunde vi se att flera kände sig otrygga och att det resulterade i att man undvek platsen vissa tider. De främsta orsakerna berodde enligt de som svarade på enkäten på rädsla för narkotika, grupperingar av ungdomar samt mörker.

Som en följd av enkäten genomförde kommunen och polisen under 2021 en orsaksanalys där vi tillsammans med lokala näringsidkare, bussbolag, väktarbolag, det kommunala fastighetsbolaget SFAB och flera kommunala verksamheter tittade på varför problemen uppstår på platsen. Det resulterade i en handlingsplan med aktiviteter såväl på platsen, som i olika kommunala verksamheter med koppling till problemområdena. Dessutom har man jobbat med referensgrupper med representanter från Svenska reseterminaler, kommunens ungdomsråd och bostadsrättsföreningar.

Kommande arbete i området runt Strängnäs resecentrum

Kommunen planerar fler insatser i området:

  • tydligare skyltning för både invånare och besökare
  • upprustning av närliggande ytor i stadsmiljön
  • dekorationer som skapar trivsel

Insatserna görs i etapper och näst på tur är området bakom muren mellan Larslundavägen och Lundvägen. Det är en plats som kommunen har fått in många synpunkter om för att den upplevs tråkig och otrygg. Den närliggande bostadsrättsföreningen har varit med i en dialog som har resulterat i ett konkret uppdrag till kommunen. Kommunens enhet gata och park har börjat ett arbete med att ställa iordning en mindre park.

Du kan läsa mer om Strängnäs resecentrum på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2022