Förändringar inom hemtjänsten

Under våren kommer kommunfullmäktige att besluta ifall Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten i Strängnäs kommun ska avvecklas. Istället föreslås att minst hälften av hemtjänsten upphandlas medan resten är kvar i kommunal regi.

Att avveckla LOV är en process som tar tid. Innan en eventuell avveckling kan påbörjas måste kommunfullmäktige ta ett beslut om att avveckla LOV. Beslut förväntas tas i kommunfullmäktige i mars.

– Vid en eventuell avveckling kommer brukare att tilldelas hemtjänstutförare utifrån sin adress i stället för att som idag välja sin utförare. Målet är att detta ska öka kvaliteten och samtidigt minska kostnaderna inom hemtjänsten, säger Karin Krönenstedt socialchef.

Bakgrund till förslaget

Kostnaden för den kommunala hemtjänsten har ökat sedan valfrihetssystemet LOV infördes 2012. Samtidigt har antalet privata hemtjänstutförare att välja mellan minskat och antalet brukare som nyttjat sin möjlighet att byta utförare har varit få.

– Under dessa snart tio år som vi haft valfrihetssystemet LOV i kommunen har det varit väldigt få som faktiskt nyttjat möjligheten att välja. Vi kan se att många brukare är trogna sin leverantör och det största bytet av leverantör sker i samband med att en leverantör lägger ner sin verksamhet och brukarna på så sätt tvingas att byta utförare, säger Camilla Nguyen verksamhetsutvecklare på socialkontoret.

De höga kostnaderna beror till stor del på att det har blivit svårare att samordna besök mellan olika brukare som bor i samma område och i samma trappuppgång. Med en leverantör av hemtjänst inom ett geografiskt område ges bättre förutsättningar för planering, samordning, schemaläggning och minskad administration.

– Som det ser ut nu kan flera leverantörer vara verksamma i samma hus under en dag. Genom en upphandling av hemtjänsten enligt LOU kan vi samordna besöken och minska resorna avsevärt. Det sparar inte bara tid och resurser, utan är dessutom bra för miljön, säger Karin Krönenstedt socialchef.

Mer information

På sidan Förändringar inom hemtjänsten kan du följa processen och läsa vanliga frågor och svar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2022