• Startsida
  • / Nyheter
  • / Transporter är Strängnäs största utsläppspost visar ny koldioxidbudget

Transporter är Strängnäs största utsläppspost visar ny koldioxidbudget

Kommunen har tagit fram en koldioxidbudget som visar hur mycket våra utsläpp måste minska för att klara målet om en temperaturhöjning på max två grader. Transportområdet kräver kraftfulla insatser.

År 2000 släppte varje invånare i Strängnäs ut 3334 kilo inom kategorin inrikes transporter, vilket är mer än riksgenomsnittets 2222 kg per invånare. Det visar den koldioxidbudget som kommunen låtit ta fram. Verktyg visar utsläppen för den geografiska platsen Strängnäs inom olika kategorier och i vilken takt de behöver minska för att vi ska nå Parisavtalet och målet om en temperaturökning på 1,5 till 2 grader.

– Verktyget hjälper oss att prioritera insatser för att minska våra utsläpp. Till exempel är inrikes transporter den absolut största utsläppsposten och personbilar utgör den största delen. Det är här vi måste göra insatser snarast och kraftfullt, säger Lars Ekström:

– Genom vårt kommunala uppdrag har vi en nyckelroll i klimatarbetet, till exempel inom samhällsbyggnadsplanering, avfallshantering och utveckling av stadsmiljön. Vi har också en viktig roll som nätverkare, pådrivare och kunskapshöjare.

Nedåtgående kurva för utsläpp från uppvärmning

Koldioxidutsläppen i kategorin uppvärmning kommer nästan uteslutande från oljepannor som används för att värma upp bostäder och lokaler. Idag har fjärrvärme och värmepumpar till stor del ersatt egen uppvärmning med olja, vilket förklarar de kraftiga utsläppsminskningarna i denna sektor som är synliga i budgeten.

– Oljeberoendet som vi hade i uppvärmningen av våra fastigheter vände med de satsningar som kommunerna gjorde på fjärrvärme från sopförbränning och biobränslen. Det är ett bevis på att vi kan påverka vår koldioxidbudget tillsammans. Sveriges kommuner och dess invånare har gjort det förut, säger Anders Härnbro (S), kommunalråd.

Viktigt dialog- och kommunikationsverktyg

Koldioxidbudgeten är ett viktigt dialog- och kommunikationsverktyg för att tydliggöra brådskan med att minska utsläppen och att alla behöver bidra.

– Koldioxidbudgeten kommer att ligga till grund för kommande diskussioner och framtagande av ytterligare klimatmål för Strängnäs som geografiskt område och för kommunen som organisation. Målen i flerårsplanen 2023-2025 kommer att ta hänsyn till koldioxidbudgeten, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ta del av verktyget

På webbplatsen ClimateVisualizer kan du läsa mer om kommunens koldioxidbudget.

I verktyget kan du till exempel:

  • se hur länge budgeten räcker om vi fortsätter med samma utsläppsnivåer som nu.
  • laborera med olika framtidsscenarier gnom att dra i reglage för att öka och minska utsläppen inom respektive områden.
  • se effekterna av att göra kraftfulla insatser i närtid jämfört med att vänta.
  • se hur länge budgeten räcker.
  • se hur vi kan få budgeten att räcka längre.

Mer information och frågor och svar

På vår webbplats finns också en sida där du kan lära mer om klimatpåverkan och ta del av frågor och svar. Läs mer på sidan Koldioxidbudget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2022