• Startsida
  • / Nyheter
  • / Kommunens hemsjukvård utvecklar sitt arbetssätt med nya team

Kommunens hemsjukvård utvecklar sitt arbetssätt med nya team

Med hjälp av tvärprofessionella team, bestående av undersköterskor som arbetar nära sjuksköterskor och fysio- och arbetsterapeuter, säkerställer man att rätt kompetens finns på rätt ställe, på både kort och lång sikt.

Allt fler människor vårdas i hemmet med mer komplexa vårdbehov och hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta kräver andra typer av kompetenser än vad som finns i dagens hemsjukvård. Behovet av fler sjuksköterskor och undersköterskor är långt större än tillgången på utbildad personal. Legitimerade sjuksköterskor behöver därför i större utsträckning kunna delegera hälso- och sjukvårdsinsatser, arbetsuppgifter som en undersköterska skulle kunna utföra.

En lösning på detta är att bilda två tvärprofessionella team, bestående av undersköterskor som arbetar nära sjuksköterskorna och fysio- och arbetsterapeuterna. På så sätt kan legitimerad personal avlastas de arbetsuppgifter som kan delegeras till en undersköterska.

- Det här blir ett helt nytt arbetssätt för oss. Vi behöver utveckla vår verksamhet för att kunna möta våra patienters behov, säger Hanna Lundstedt, verksamhetschef hemsjukvård.

Vårdförbudet och Kommunal ser möjligheter

De nya arbetssätten har utvecklats tillsammans med medarbetare inom olika yrkeskategorier. Sofie Wallin, sjuksköterska inom hemsjukvården, ser stora möjligheter med det nya arbetssättet.

- Vi tror att det här ger oss sjuksköterskor bättre möjligheter att arbeta mer hälsofrämjande tillsammans med våra patienter, säger Sofie, arbetsplatsombud, Vårdförbundet.

Tuire Lindberg, undersköterska inom hemtjänsten, och Ibrahim Katica, undersköterska på Kristinagården, håller med.

- Spännande med arbetsformer som än mer tar tillvara undersköterskors medicinska kompetens. Det här möjliggör för undersköterskor att arbeta med mer kvalificerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, menar Tuire och Ibrahim, arbetsplatsombud, Kommunal.

Hemsjukvården söker nu fler undersköterskor med bred medicinsk kompetens som har erfarenhet av arbetsuppgifter genom delegering från legitimerad personal. Det här är en möjlighet för undersköterskor att ytterligare utvecklas inom sin profession, i nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Är du undersköterska och vill utvecklas i nybildade team?

Vill du utvecklas inom din profession och vara med i arbetet i nybildade team tillsammans med sjuksköterskor och fysio- och arbetsterapeuter? Du hittar alla våra lediga jobb på kommunens webbplats.

Fler lediga jobb

Sjuksköterska/distriktsköterska, Hemsjukvården
Sjuksköterska, Hemsjukvården särskilt boende
Fysioterapeuter, Hemsjukvården
Sjuksköterska/distriktssköterska - semestervikarier, Hemsjukvården
Arbetsterapeuter/fysioterapeuter – semestervikarier, Hemsjukvården
 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2022