Förskollärare erbjuds flexibel årsarbetstid

Tack vare mer flexibla arbetstider kan kommunens förskollärare nu få mer tid för planering och uppföljning. Den inarbetade arbetstiden tas sedan ut i längre ledighet.

Åker-Länna och Mälarenhetens förskolenheter ingick 2021 i ett pilotprojekt om förskollärares arbetstid. Runt 20 förskollärare valde att jobba 43 timmar i veckan för att få mer tid till planering av undervisning. De extra timmarna fick de sedan ta ut i ledighet.

- Jag tycker att jag är mindre stressad sedan jag började jobba med mer reflektionstid. Jag hinner med den långa att göra-listan, berättar Linda Hillström, förskollärare på Kanonens förskola i Åkers styckebruk.

Samarbetar mer mellan avdelningarna

Eftersom pilotprojektet varit uppskattat av personalen kommer nu alla förskolor i kommunen att erbjuda flexibel årsarbetstid för förskollärare. Förskollärarna kan välja om de vill jobba 43 timmar, 41,5 timmar eller 40 timmar per vecka. Den extra arbetstiden ska de använda för egen yrkesutveckling, både enskilt och kollegialt. Två timmars egen reflektionstid ingår i förskollärarnas ordinarie arbetstid. De som väljer att jobba med flexibel årsarbetstid kan få upp till fem timmars reflektionstid i veckan.

På Kanonens förskola har några förskollärare börjat samarbeta mer mellan avdelningarna.

- Vi har fått mer tid att kunna stötta varandra. Vi har bland annat provat varandras arbetssätt och samarbetat kring läroplansuppföljningar. Vi bollar idéer och jobbar bland annat med medkänslans pedagogik, säger Kajsa Andersson, förskollärare.

Både Linda Hillström och Kajsa Andersson har valt att fortsätta med flexibel arbetstidstidsförläggning efter pilotprojektet.

Sammanhängande ledigheter

De inarbetade timmarna tas ut i ledighet vid tre tillfällen under året. För den som valt att jobba tre extra timmar i veckan blir det cirka tre veckor på ett år. Ledigheten planeras in i förväg med chefen.

Även på Mälarenhetens förskoleenhet har förskollärare provat flexibel arbetstid.

- Den extra planeringstiden är en fantastisk möjlighet för kompetensutveckling och fördjupning. Tillsammans med en kollega har jag har gått en digital kurs på Skolverket. Alla vi som har valt flexibel arbetstid har gemensamma möten där vi pratar om bland annat pedagogik. Det blir en mer likvärdig förskola och bättre kvalitet när vi hinner prata ihop oss, berättar Annelie Björklund, förskollärare på Tosterö förskola.

Strängnäs kommun har under de senaste åren utvecklat en kompetens-utvecklingsstrategi för att möta de ökade kraven i läroplanen, ge förskollärare bättre förutsättningar att klara av sitt uppdrag och för att driva förskolor med hög kvalité.

- Genom mer flexibel arbetstid ser vi att personalen har fått förutsättningar att arbeta mer med att förbereda och följa upp förskolornas kvalitetsarbete. Detta minskar stressen och ger utrymme även för fortbildning, säger Maria Stamm, rektor för Mälarenhetens förskolor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2022