Strängnäs kommun förbereder för flyktingmottagande

Strängnäs kommun arbetar med att ta fram evakueringsplatser till de som flyr från kriget i Ukraina. Hittills har kommunen erbjudit Migrationsverket ett 40-tal platser på Campus i Strängnäs.

Strängnäs kommun har, som många andra kommuner i landet, fått i uppdrag av Migrationsverket att ta fram tillfälliga boendeplatser till människor som flyr från kriget i Ukraina. Kommunen samverkar med andra myndigheter, organisationer och frivilligorganisationer för att organisera och planera flyktingmottagandet och kommunen har också en arbetsgrupp som arbetar med frågan.

Så går placering på boende till

Det är osäkert hur många flyktingar som kommer till vår kommun eller när de kommer. Det är Migrationsverket som planerar flyktingarnas boende på lång sikt. Kommunen bistår Migrationsverket med evakueringsboenden som ska vara korttidsboenden. Strängnäs kommun förbereder nu sängplatser på området Campus i Strängnäs. I ett tidigare skede undersöktes om Campushallen kunde användas men vi tittar också på andra alternativ, för att minska påverkan för skola och föreningar.

Det är Migrationsverket som bestämmer om och när boendet ska öppnas och vilka som får plats där. De personer som redan fått boende hos privatpersoner i kommunen, men vill byta boende, ska kontakta Migrationsverket.

Många hör av sig till kommunen med erbjudanden om olika privata boenden, men kommunen har inte möjlighet att samordna eller förmedla bostäder som erbjuds av privatpersoner. Däremot sparar vi alla kontaktuppgifter och ber att få återkomma om läget eller behoven förändras.

Flyktingar ska kontakta Migrationsverket

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetstillstånd inom EU. Det är viktigt att alla flyktingar som kommer till Sverige vänder sig till Migrationsverket. Läs mer här Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Omsorg och skola för barnen

Kommunens skolor och förskolor förbereder ett mottagande av ukrainska barn i förskola och skola. Kommunen har rutiner för hur mottagandet av nyanlända barn går till. Språkcentrum jobbar med att möta familjerna.

Vuxna asylsökande eller personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till svenska för invandrare (sfi) eller annan kommunal vuxenutbildning.

Informationsmöte för föreningar

Det finns ett stort engagemang för att stödja de krigsdrabbade från Ukraina och flera föreningar, ideella organisationer och trossamfund vill hjälpa till. För att vi tillsammans ska ta vara på alla initiativ och samordna insatserna bjuder kommunen in till ett möte måndag 21 mars klockan 17.00 i Gyllenhjelmssalen i kommunhuset. Läs mer i nyheten Informationsträff med anledning av kriget i Ukraina.

Du som vill hjälpa till

Om du som privatperson vill hjälpa till hänvisar vi till någon ideell förening eller frivilligorganisation.

Fler familjehem kan behövas

En del av barnen som kommer till Sverige har inte någon vuxen med sig. Det innebär att barnen behöver familjehem. Vill du göra en viktig insats kan du anmäla dig till familjehem här.

Samlad information om flyktingmottagande

På kommunens webbplats finns en samlingssida där vi samlat information och länkar om kriget i Ukraina, hur kommunen arbetar och hur du som privatperson kan hjälpa till. Där finns också vanliga frågor och svar. Läs mer på sidan Kriget i Ukraina.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2022