Informationsträff med anledning av kriget i Ukraina

Strängnäs kommun bjuder in lokala föreningar och intresseorganisationer för att prata om hur vi bäst kan samverka för att möta krigsdrabbade personer som kommer från Ukraina.

Det är många föreningar, ideella organisationer och trossamfund vill hjälpa till att stötta ukrainska flyktingar som kommer till Strängnäs kommun. För att vi tillsammans ska ta vara på alla initiativ och samordna insatserna bjuder kommunen in till ett informationsmöte.

Tid och plats

Datum: Måndag 21 mars
Tid: klockan 17.00
Plats: Gyllenhjelmssalen i kommunhuset

Information och dialog

På mötet kommer vi att berätta om kommunens pågående arbete och hur vi tillsammans med övriga aktörer kan samverka för att på bästa sätt stötta och hjälpa flyktingar från Ukraina.

Anmäl din förening

För att delta på mötet behöver du föranmäla dig och din förening via formuläret nedan.Hur kan jag som privatperson bidra?

Informationsmötet vänder sig i första hand till föreningar och lokala organisationer. Bästa sättet för dig som privatperson att bidra är att engagera dig i en lokal förening.

Samlad information om flyktingmottagande

På kommunens webbplats finns en samlingssida där vi samlat information och länkar om kriget i Ukraina, hur kommunen arbetar och hur du som privatperson kan hjälpa till. Där finns också vanliga frågor och svar. Läs mer på sidan Kriget i Ukraina.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2022