Kommunen beklagar försenade fakturor

De som får faktura från äldreomsorg har drabbats av försenade fakturor. Problemet är nu löst och fakturorna är skickade.

Det har tagit för lång tid för våra fakturor att nå våra kunder på grund av ett tekniskt fel som nu är löst. Vi har gjort en omfakturering och fakturorna är nu ivägsända. Totalt rör det sig om 1281 fakturor. De som betalar via autogiro berörs inte.

Tidigare i år har vi även haft förseningar för barnomsorgsfakturorna med några dagar. Detta är också löst och faktureringen för mars har fungerat som vanligt.

Vi beklagar detta och hoppas att alla som drabbats har överseende med förseningarna som uppstått. Har du frågor om din faktura är du alltid välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

Bakgrund

I januari 2022 genomförde Strängnäs kommun byte av ekonomisystem. I samband med bytet har bland annat kommunens försystem berörts i och med att tidigare kopplingar till verksamhetssystemen byggts om. Samtidigt tecknade kommunen nya avtal och utskrifter av fakturor med underleverantörer för e-fakturor. Till en början hade man bevakningar och extra kontroller för att säkerställa att allt fungerade, detta medförde mer manuellt arbete och orsakade förseningar.

Frågor om din faktura?

Ring till kontaktcenter på telefon 0152-291 00 eller epost kontaktcenter@strangnas.se


Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2022