• Startsida
  • / Nyheter
  • / Vi bygger om Frejastråket och Anunds väg i Strängnäs

Vi bygger om Frejastråket och Anunds väg i Strängnäs

Nu bygger Strängnäs kommun om både vägen och gång- och cykelbanan på Frejastråket och Anunds väg i Strängnäs. Genom att bredda gång- och cykelbanan vill kommunen skapa en tryggare skolväg för barnen i områdets skolor.

Det här ska vi göra och det beräknas vara klart till skolstarten i augusti 2022:

  • vägen ska bli bredare för kommande busstrafik
  • gång- och cykelbanan ska bli bredare
  • framkomligheten för fordonstrafik ska begränsas

Genom att bygga om vägen och begränsa fordonstrafiken skapar vi en tryggare och mer trivsam väg både för skolelever, boende och övriga som rör sig i området.

– Vi har haft en bra dialog med de två skolorna som ligger i området och de boende som närmast påverkas av arbetet, vilket bidragit med flera goda inspel i arbetet. Bland annat kommer ett stängsel sättas upp intill vägen utanför skolorna och utformningen av vägen har anpassats efter önskemål från boende, säger Jonny Uremo Nilsson projektledare på teknik- och servicekontoret.

Klimatsmart och säkert resande

Strängnäs kommun vill erbjuda säkrare vägar för gång- och cykeltrafik och uppmuntra till ett mer klimatsmart resande. Det är en del i kommunens arbete med Agenda 2030 och klimat- och energiplan.

– En förutsättning för det är såklart att det finns välordnade cykelparkeringar och välfungerande cykelvägar. Genom att bygga ut Frejastråket och Anunds väg vill vi som kommun underlätta för elever att kunna gå och cykla till skolan, säger Anders Ekman verksamhetschef på teknik- och servicekontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2022