Välbesökt informationsträff om flyktingmottagande

Ett 60-tal personer från cirka 25 föreningar, organisationer, trossamfund och kommunen samlades på måndagskvällen 21 mars för att prata om hur vi gemensamt kan ge flyktingar från Ukraina ett bra mottagande och stöd.

Kommundirektör Lars Ekström och Mikael Eriksson, som leder kommunens samordnargrupp kring flyktingmottagande, berättade om hur mottagandet är planerat och svarade på frågor. På mötet var också kommunens integrationssamordnare Sermon Shaba och lokal barnombudsman Helena Edvinsson med flera på plats för att berätta om sina erfarenheter och svara på frågor.

- Ett möte är ett bra sätt att samla många goda krafter i vår kommun. Kommunen har ansvar för många saker, samtidigt som föreningar och frivilligorganisationer kan bidra med mycket. Vi vill ha en dialog om hur vi kan arbeta tillsammans. Målet är att samverka och ta tillvara det fantastiska engagemang som finns på så många håll i vår kommun, säger Lars Ekström.

Kommunen hjälper flyktingar med samhällsservice

Samordnare för kommunens flyktingmottagande Mikael Eriksson berättade om hur läget ser ut just nu. Kommunen förbereder evakueringsboende i Campushallen, men än så länge har vi inte fått någon förfrågan från Migrationsverket att aktivera boendet.

- Däremot vet vi att det redan kommit ukrainska flyktingar till kommunen som just nu bor hos privatpersoner. Vi vill fånga upp dem så att de får information om vilka rättigheter de har och vilket stöd de kan få från kommunen och civilsamhället, säger Mikael Eriksson.

Strängnäs kommun har sedan tidigare inarbetade rutiner för flyktingmottagandet. Det handlar inte enbart om att ge flyktingar tillfälligt tak över huvudet utan även om att informera om kommunen och erbjuda den samhällsservice kommunen har. Det kan handla om skola, barnomsorg, och sysselsättning. Kommunen vill också att flyktingarna ska få information om Migrationsverket, vård och annat som kan vara bra att veta när man är på en ny plats i ett nytt land.

- Informera gärna flyktingar om att de ska registrera sig hos Migrationsverket. På kommunens webbplats har vi samlat information om vilket stöd och service kommunen kan ge nyanlända och var de ska vända sig. Man kan också kontakta kommunens kontaktcenter för mer information, säger Mikael Eriksson.

Stort engagemang från föreningarna

Många vill engagera sig i flyktingmottagandet och hjälpa de som har flytt från kriget i Ukraina.

- Kommunen har inte möjlighet att samordna alla privata initiativ och därför uppmanar vi de privatpersoner som vill engagera att i första hand engagera sig i någon lokal förening eller frivilligorganisation, säger Mikael Eriksson.

Föreningarna och organisationerna som var med på mötet hade många idéer om hur de kunde bidra. De kommer att hålla kontakten med varandra för att anordna och samordna olika aktiviteter som:

  • Språkkafé
  • Prova på-träningar i olika sporter
  • Stödsamtal
  • Läxhjälp
  • Insamling av pengar
  • Second hand-försäljning för att samla in pengar
  • Fritidsaktiviteter med friluftsliv
  • Lek och umgänge på olika mötesplatser

Bli språkvän

Kommunen informerade om att ett sätt att engagera sig är att bli språkvän. Genom att vara språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Läs mer och anmäl dig på sidan Språkvän.

Samlad information

På kommunens webbplats finns en samlingssida där vi samlat information och länkar om kriget i Ukraina och hur kommunen arbetar. Där finns också vanliga frågor och svar. Läs mer på sidan strangnas.se/ukraina.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2022