Sjuka lindar tas ner på Storgatan i Strängnäs

Onsdagen den 27 april kommer två stora lindar att tas ner på Storgatan i Strängnäs. Anledningen är att träden har drabbats av honungsskivling. Under tiden som träden tas ner kommer Storgatan delvis vara avstängd i höjd med parkeringen vid Västerviken.

– Träden tas ner som en förebyggande åtgärd. Svampen orsakar rötskador på trädet och för några år sen föll en lind på andra sidan gatan på grund av samma svamp, säger Rose-Marie Byström, projektledare på enheten för gata och park.

Lindarna är en del av en allé och är därmed skyddade enligt biotopskyddet, vilket innebär att träden skyddas mot skadliga åtgärder.

– Vi har ansökt om tillstånd från Länsstyrelsen för att fälla träden och nästa år kommer nya träd att planteras. Stockarna kommer dessutom att sparas i närmiljön och användas som faunadepå för att öka den biologiska mångfalden, säger Rose-Marie Byström, projektledare på enheten för gata och park.

Begränsad framkomlighet på Storgatan i Strängnäs

Under tiden som träden tas ner kommer Storgatan delvis vara avstängd i höjd med parkeringen vid Västerviken. En trafikvakt kommer att finnas på plats och dirigera trafiken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2022