• Startsida
  • / Nyheter
  • / Måltidsvärdar förbättrar måltiderna på äldreboenden

Måltidsvärdar förbättrar måltiderna på äldreboenden

Med hjälp av måltidsvärdar ska måltiderna på kommunens äldreboenden bli en trivsam stund. Målet med projektet är att öka aptiten hos de äldre, minska matsvinnet och öka medarbetarnas kunskap om måltidens betydelse.

Måltidsvärdarna har arbetat på Kristinagården sedan oktober och arbetar med allt som är kopplat till mat och måltider på boendet.

– Vi har fått mycket positiv respons från de boende som uppskattar att det finns extra personal i köket vilket gör att de gärna stannar kvar vid matbordet. Vi upplever också att aptiten blivit bättre bland de boende även om vi inte har några mätbara resultat, säger Roine Lager som arbetar som måltidsvärd på Kristinagården.

Förutom det sociala kring måltiderna har måltidsvärdarna kunnat avlasta ordinarie omvårdnadspersonal med att servera måltider, ta emot önskemål från de boende, göra beställningar till centralköket och hantera övriga livsmedelsinköp.

– Eftersom vårt fokus är just måltiderna har vi kunnat göra det lilla extra. Vi har bland annat bakat och lagat mat tillsammans med de boende. Vid två tillfällen har boende på Kristinagården fått smaka olika förslag på bra mellanmål vilket varit väldigt uppskattat av de äldre, säger Sara Lööw, måltidsvärd på Kristinagården.

Samarbete mellan kommunens verksamheter

Projektet är ett samarbete mellan socialkontoret och måltidsservice. Målet är att medarbetare ska få ökad kunskap om måltidens betydelse och att äldre ska vara nöjda med maten och måltidsstunden på sitt boende.

Satsningen finansieras av pengar från kommunens horisontella medel. Horisontella medel används till samarbeten mellan flera kommunala verksamheter.

– Horisontella medel har lagt en grund till ett bättre samarbete mellan socialkontoret och måltidsservice. Genom det här projektet har vi satt upp gemensamma mål att arbeta mot. Vår förhoppning är att det ska leda till att vi kan minska matsvinnet på våra särskilda boenden men också öka aptiten och måendet hos våra brukare, säger Johanna Carlsson, verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen.

Projektet avslutas den 31 augusti och efteråt ska omvårdnadspersonal, som också är måltidsombud, få tid för det fortsatta arbetet med att förbättra måltidssituationen på boendet. Som måltidsombud arbetar man praktiskt inom äldreomsorgen, men med ett extra ansvar för just måltider.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022