• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs kommuns placering i rankningen "Miljöbästa kommun"

Strängnäs kommuns placering i rankningen "Miljöbästa kommun"

Grön buss vid hållplats i stadsmiljö

Klimatneutral kollektivtrafik, koldioxidbudget och netto-noll-certifiering av nya byggnader är exempel på vårt miljö- och klimatarbete. Varje år jämförs vi med andra i kommunrankningen "Miljöbästa kommun".

För fjortonde året i rad genomförs Aktuell Hållbarhets kommunrankning ”Miljöbästa kommun”. Syftet är att ta tempen på hur kommunerna integrerar klimat- och hållbarhet i den kommunala agendan. I år hamnar Strängnäs på plats 189 av 290, vilket är ett tapp från förra årets placering då kommunen hamnade på plats 83 av 290.

– Under tiden vi hade på oss att samla in underlag till enkäten hade vi ett ansträngt läge på grund av pandemin. Vi var tvungna att prioritera hårt just då för att säkerställa våra samhällsviktiga funktioner. På grund av detta beslutade ledningen, i slutet av januari, att Strängnäs kommun inte ska svara på Aktuell hållbarhets enkät avseende kommunrankingen, säger Jennie Enström, kanslichef.

Fortsatt höga ambitioner

Syftet med enkäten och kommunrankingen är att visa på ambition och aktivitet inom miljöområdet hos kommunerna.

– Rankningen är ett viktigt instrument för att jämföra oss med andra kommuner och hämta inspiration från dem som är bäst, säger Jennie Enström.

– Vår placering i år ger inte en rättvisande bild av allt det arbete som görs och den offensiv som pågår i vårt hållbarhetsarbete. Strängnäs kommun har höga ambitioner och resan mot framtidens hållbara kommun fortsätter, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Klimatkrav vid nybygge

Just nu pågår ett arbete mellan kommunen och Strängnäs Fastighets AB att se över möjligheter till att ställa drivande klimatkrav när något ska byggas. Utsläpp från byggnation står för en mycket stor del av vår klimatpåverkan. En annan del i det åtgärdspaketet är krav på netto noll-certifiering vid upphandling av nya byggnader. Det är något som också skulle kunna tillämpas när andra aktörer vill bygga på kommunal mark.

Resan mot klimatneutral kollektivtrafik

Stadstrafiken i Strängnäs körs med elbussar och övriga bussar med biogas. Totalt rullar cirka 30 klimatneutrala bussar i vår kommun som, förutom att inte ge ifrån sig några utsläpp, också ger en tystare stadsmiljö och bekvämare resa. Vår klimatneutrala kollektivtrafik visar vägen mot kommunens mål att vara klimatneutral senast år 2040 och fossilfri år 2030.

Fler exempel på kommunens arbete

Andra exempel på pågående arbete är att kommunanställda nu har möjlighet till förmånscyklar. Vi arbetar för att inom en snar framtid få till en publik biogastankstation. Vi arbetar för en ökad andel växtbaserade livsmedel inom förskola och skola. Anställda inom kommunen serveras enbart vegetariskt på möten och arrangemang. Vi har också upplåtit mark för en av Sveriges största solcellsparker och vi fasar ut kommunens fossilbilar.

Koldioxidbudget visar vad vi behöver göra

Strängnäs kommuns koldioxidbudget ska hjälpa kommunorganisationen, och andra aktörer i vår geografiska närhet, att se hur mycket vi måste minska utsläppen. Med nuvarande utsläppsnivåer har vi förbrukat vår budget inom sju år. För att hålla budgeten och inte släppa ut mer än de drygt 950 000 ton vi har kvar, behöver vi minska våra utsläpp med knappt 12 procent per år. Läs mer om vår koldioxid­budget och se vilket utsläppsutrymme som finns kvar för att klara Parisavtalet.

Mer information om Agenda 2030

Läs mer om hur vi i Strängnäs kommun arbetar utifrån Agenda 2030.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2023