Besök av vildsvin i tätbebyggt område

Vildsvin som rör sig i tätbebyggda områden sprider oro. Vildsvin är skygga djur som inte är aggressiva till sin natur, men de kan upplevas skrämmande och ställa till problem på tomtägares gräsmattor och odlingar. Du som fastighetsägare kan förebygga problemen genom några olika åtgärder.

Vildsvinen är etablerade i hela Södermanland och antalen varierar lokalt. I Strängnäs kommun upplever boende i vissa områden i tätorterna Strängnäs och Mariefred en ökning av vildsvin.

Om du möter vildsvin

Vildsvin är skygga djur som inte är farliga i allmänhet. Det finns ingen anledning för oss som människor att känna oss rädda. Det händer att hundar blir skadade under jakt, eller om de springer lösa, och vildsvinet känner sig hotat av hunden. Håll hunden kopplad för hundens och viltets bästa.

Om du själv stöter på vildsvin kan du ropa högt och vifta med armarna för att få dem att springa sin väg.

Förebyggande insatser ger mest effekt

Kommunen får varje år in klagomål gällande vilt när de upplevs störande. Det bästa och mest effektiva sättet att bli av med problemen, som kan uppstå i mötet mellan människa och djur, är att göra olika förebyggande insatser. För bästa effekt gör man jaktinsatser på jaktmarker utanför tätbebyggt område, i samverkan mellan olika markägare och jaktlag. Vildsvin förökar sig väldigt snabbt och därför är jakten viktig för att hålla nere antalet djur.

Genom att du som fastighetsägare också skyddar din egendom blir skadorna inne i bostadsområdena färre. Du kan till exempel hägna ute viltet, skydda din odling, hålla rent under fågelbordet och plocka fallfrukt. Det är i första hand du som fastighetsägare som ansvarar att skydda din trädgård mot vilda djur.

Här är några exempel på vad du kan göra för att minska skador på din tomt:

  • Plocka fallfrukt på hösten
  • Undvik fågelfrö på marken
  • Hägna in din tomt eller odling med staket eller elstängsel

Vad gör kommunen?

Eftersom vildsvin förstör gräsmattor och odlingar när de letar efter något att äta, försöker kommunen minimera vildsvinens besök i tätorten.
Kommunen för en dialog med markägare utanför tätorterna och olika jaktlag. På webbsidan Vilda djur i tätbebyggt område här vår webbplats kan du ta del av mer information om vildsvin och andra vilda djur i vår närmiljö. Där kan du också ta del av fler tips om vad du kan göra på din tomt.

Jaktlagstiftningen ger möjlighet till så kallad skyddsjakt som kan användas om vilda djur riskerar att ge upphov till skador på allmän hälsa och säkerhet (exempelvis sprida smitta), omfattande skador på grödor eller boskap, eller andra skäl av ”överskuggande allmänintresse”.

Kommunens skyddsjägare

De kommunala skyddsjägarna är i första hand en funktion för att hantera vilt på kommunens egen mark. I tätorterna kan uppdragen gälla skyddsjakt på fågel eller eftersök av skadat vilt.

Har du frågor eller funderingar om vilda djur i tätbebyggda områden är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter. Ring 0152-291 00 eller skicka mejl till kontaktcenter@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2022