SCB:s medborgarundersökning 2022

I höst genomför Strängnäs kommun en medborgarundersökning tillsammans med Statistiska centralbyrån, SCB. Ett antal Strängnäsbor kommer då att få tycka till om kommunen.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Under augusti månad har ett brev skickats hem till utvalda Strängnäsbor. Totalt är det 1200 personer som kommer att få vara med i undersökningen och då betygsätta bland annat områdena:

  • kommunen som en plats att bo och leva på.
  • kommunens verksamheter.
  • medborgarnas inflytande i kommunen.

Den som är utvald kan välja att besvara medborgarenkäten antingen på webben eller genom postenkäten som skickas hem. Mer information om enkäten finns på Statistiska centralbyråns webbplats.

Vad händer om jag inte deltar?

Det är självklart helt frivilligt att delta i undersökningen. Beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir dock bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som fakta när kommunen beslutar om framtiden. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får vi att jobba vidare med. Dina synpunkter är viktiga och gör skillnad.

Sista svarsdag

Tänk på att det är olika datum beroende på om du svarar på webbenkäten eller genom postenkäten. Postenkäter måste postas senast den 31 oktober för att hinna komma fram i tid, då insamligen stänger 3 november. Sista dag att besvara enkäten på webben är 3 november, kl. 13.00.

Resultat

Leverans av resultattabeller sker den 8 december via SCB:s webbplats. 

Resultat från tidigare undersökningar

I SCB:s statistikdatabas finns resultat från tidigare omgångar.

Alla kan lämna synpunkter

Även du som inte har valts ut till medborgarundersökningen har möjlighet att lämna dina synpunkter direkt till oss på Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022