Flaggning vid officiellt besök från Tanzania

Besökare från Tanzania på plats i Västerviken

Torsdagen den 8 september hissas Tanzanias flagga utanför kommunhuset i Strängnäs. Anledningen är att en grupp politiker och medlemmar i olika organisationer besöker kommunen under en vecka. Det är ett led i den fortsatta utvecklingen av det kommunala partnerskapet.

Gruppen som bland annat representerar flera byråd, motsvarigheten till vårt fullmäktige och Namelok kvinnogrupp kommer till Strängnäs kommun den 8 september och stannar en vecka. Under veckan ska gruppen göra en mängd olika besök i både kommunala verksamheter, företag och föreningar.

Kommunalt utbyte stärker demokratin

Strängnäs kommun och Emboreet i Tanzania har haft ett kommunalt partnerskap under många år. Förhoppningen är att det ska fortsätta och utvecklas för att båda kommunerna ska öka sitt medborgarinflytande. Vi ska också stärka våra politiskt styrda organisationer med inriktning mot mänskliga rättigheter genom våra utbyten av kunskap och erfarenheter - och lära av varandra.

Många besök i kommunen

Gruppen har många aktiviteter på schemat under veckan. Allt från skolbesök på Thomasgymnasiet, få insyn i vårt valarbete och hur vi jobbar med återvinning genom ett besök på Lilla Nyby återvinningscentral. Det blir också samtal om vilka olika typer av stöd som kvinnor med behov av stöd kan få och hur föreningen Ljus framtid jobbar med kvinnors och ungdomars behov och intressen.

Så här funkar kommunalt partnerskap

Det är vår lokala barnombudsman Helena Edvinsson som är projektledare och värd för besöket. Partnerskapet har varsin lokal politisk styrgrupp som också ska träffas under besöket. Strängnäs kommun representeras av kommunalrådet Anders Härnbro (S) och oppositionsrådet Mia Nerby (C).

Förutom att partnerskapet och utbytet mellan kommunerna stärker medborgarinflytande är det också ett sätt för kommuner och regioner att uppnå de globala målen inom Agenda 2030.

Det är Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD), som är organiserat under Sida, och Sveriges kommuner och regioner (SKR) som finansierar kommunala partnerskap.

En del av kommunens arbete med Agenda 2030

Kommunalt partnerskap är kopplat till mål nummer 17 i Agenda 2030.

Agenda 2030, mål nummer 17: Genomförande och globalt partnerskap.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2022