Detta händer efter valdagen

Nu är röstningen avslutad och alla röster ska räknas. Det kan ta några veckor innan valresultatet är fastställt.

När alla lämnat sina röster ska allt räknas. Det görs i flera steg och du som medborgare välkommen att vara med och följa arbetet. Du kan också följa rösträkningen för val till riksdag, region och kommun på Valmyndighetens webbplats val.se

Hur går rösträkningen till?

Röstmottagarna och valteamet som jobbar med valet i kommunen gör en första preliminär rösträkning under valdagens kväll efter att röstningen avslutats. Då räknas alla röster från vallokalerna och alla förtidsröster. Under valnatten tar tjänstepersoner emot rösterna (i omslag) från vallokalerna, kontrollerar dessa mot vad som står i protokoll och röstlängd, sen transporteras de till länsstyrelsen under måndagen. 

Välkommen att följa uppsamlingsräkningen

De förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen räknas en första gång hos kommunerna. Det är främst brevröster och utlandsröster, samt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen.

Rösträkningen är offentlig och du är välkommen att följa arbetet på plats i kommunhuset.

Tid: Onsdag 14 september från klockan 9
Plats: Gyllenhjelmssalen, kommunhuset i Strängnäs, Nygatan 10

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Länsstyrelsen räknar alla röster en sista gång

När alla röster har räknats lägger man valsedlarna i speciella säkerhetspåsar som klistras igen. Valnämnden ser till att rösterna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen. Hos länsstyrelsen räknas alla röster en gång till under den slutliga rösträkningen.

Valresultat och mandatfördelning i Strängnäs kommun

Du kan ta del av valresultatet och den nya mandatfördelningen här på vår webbplats så snart det är klart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2022