• Startsida
  • / Nyheter
  • / Satsning på motorburen ungdom med fokus på trafiksäkerhet

Satsning på motorburen ungdom med fokus på trafiksäkerhet

Ungdom sitter på flaket på en EPA

Den 18 september arrangerar Ung i Strängnäs kommun en A-traktorträff på Vasavallen i Strängnäs. Trafikpolisen, Motormännens nykterhetsförbund och Youtube-profilen Kul på hjul är på plats för att utbilda och ordna aktiviteter.

Strängnäs kommun har sedan ett drygt år tillbaka fokuserat på ett bygga relationer med gruppen motorintresserad ungdom.

Utbildning och roliga aktiviteter på A-traktorträff

På söndag den 18 september är det A-traktorträff på Vasavallen i Strängnäs. Förutom Ung i Strängnäs och Kul på hjul är också Trafikpolisen, Motormännens nykterhetsförbund, Motortokig ungdom och Dekor och bilvårdscenter på plats för att utbilda och ordna roliga aktiviteter. Du hittar all information i evenemangsguiden.

- Genom att bygga relationer skapar vi ett förtroende hos ungdomarna med motorintresse. Vi kan redan se att det ger utdelning och att de har ett större förtroende för oss som kommun och myndighet. Det är ett arbete som tar tid men som är avgörande för att hitta lösningar som håller på längre sikt, säger Mikaela Martinsson som jobbar med både trygghetsfrågor och på fritidsgårdarna i Strängnäs kommun.

Vårdnadshavare äger och ungdomar kör

Det är ungdomarna som kör fordonen men det är vårdnadshavarna som står som ägare. Ansvaret ligger därför på både unga och vuxna att se till att lagar och regler följs.

Det har tillkommit ny lagstiftning gällande A-traktorer. En ny praxis började användas från och med maj månad 2022.

För att stötta vårdnadshavare och öka deras kunskap om vad som gäller och känna sig trygga i det har kommunen tillsammans med polisen tagit fram en folder för både förare och ägare. Där berättar vi om vad som gäller kring bilens utseende, trafiksäkerhet och vilka konsekvenser det kan bli om man gör eller kör fel.

- I foldern tipsar vi bland annat om att det är bra om vårdnadshavarna övningskör bil med sina ungdomar. Det ingår inte i mopedkörkortet och det kan man tycka är lite märkligt eftersom de ger sig ut i trafiken med bil, säger projektledaren Mikaela Martinsson.

Läs mer om vad som gäller i vår folder "Till dig som kör eller äger en A-traktor". Du hittar foldern på sidan om brottsförebyggande arbete här på vår webbplats eller så kan du ladda ner den direkt här , 2 MB..


  • Antal EPA- eller A-traktorer: 208 registrerade fordon 2021
    Det blir i snitt 5,5 mopedbilar per 1000 invånare och i landet placerar vi oss på plats 190.
  • Antal mopedbilar: 146 registrerade fordon 2021.
    Det blir i snitt 3,8 mopedbilar per 1000 invånare och i landet placerar vi oss på plats 20.

Medborgarlöften med fokus på ungdomar och trafiksäkerhet

Strängnäs kommun har, i samverkan mellan flera verksamheter och polisen, påbörjat ett långsiktigt arbete kring målgruppen motorburen ungdom. I våra medborgarlöften för 2022 och 2023 lovar kommunen och polisen att fortsätta arbeta för en trygg trafikmiljö. Vi ska informera målgruppen motorburen ungdom om vilka lagar och regler som gäller. Det senaste året har vi börjat jobba uppsökande med ungdomarna för att kunna få igång en dialog om till exempel trafiksäkerhet och nedskräpning.

Transportstyrelsen utreder just nu, på uppdrag av regeringen, lagar och beteenden gällande A-traktorer. Utredningen ska vara klar i november 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2022