Begränsad framkomlighet på Stallarholmsbron

Från oktober 2022 fram till mars 2023 kommer Trafikverket reparera den öppningsbara Stallarholmsbron. Reparationsarbetet kommer att påverka både båt- och biltrafiken.

För att kunna genomföra reparationsarbetena på ett säkert sätt kommer Trafikverket att stänga av ett körfält på bron. Trafiken kommer att släppas fram växelvis vilket innebär att det kommer vara begränsad framkomlighet för biltrafiken.

Fotgängare och cyklister kommer att kunna ta sig över bron via den tillfälliga gångbro som monteras på brons östra sida.

Stallarholmsbron stängd för båttrafik

Medan reparationsarbetet pågår kommer bron vara stängd för båttrafik. Det kommer inte heller vara möjligt att passera med lägre båtar under bron, eftersom det kommer finnas byggställningar som förhindrar passagen.

Mer information

Reparationsarbetet påbörjas den 3 oktober. Mer information hittar du på trafikverket.se/stallarholmsbron.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2022