• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs kommun på plats 25 i årets näringslivsranking

Strängnäs kommun på plats 25 i årets näringslivsranking

Strängnäs kommun landar i år på plats 25 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Det är det bästa resultatet som kommunen fått i denna mätning och ett kliv uppåt från plats 49 föregående år.

Kommunpolitikernas attityder till företagande, tjänstemäns attityder till företagande, konkurrens från kommunen och påverkan av brottslighet/otrygghet är områden inom vilka Strängnäs kommun tar stora kliv uppåt.

– Näringsliv, föreningsliv och kommunen har tillsammans jobbat för att klättra uppåt. Vi har stöttat varandra och kommer fortsatt att utveckla vår relation med våra företagare, det här är bevis för gott samarbete och vi ska alla vara stolta. Trots att vår resa är på väg uppåt de senaste åren i Svensk näringslivs ranking har vi tillsammans mer att ge, vi ska nå den absoluta toppen, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Det senaste åren har kommunen haft fokus på vissa områden, och idag syns resultat när företagare får tycka till. Påverkan av brottslighet/otrygghet är ett exempel på område där bra samverkan spelat stor roll.

– Jag är glad och stolt att vi klättrar uppåt. Jag vill rikta ett stort tack till alla som är med och bidrar i detta arbete. Det är ett bevis på att när man satsar på att tillsammans jobba med näringslivsfrågorna i kommunen.Vi är en bra plats att bo, leva och verka på. Nu fokuserar vi på resan mot att skapa Sveriges bästa företagsklimat, säger kommunens näringslivschef Emma Hjelm.

Svenskt Näringsliv presenterar resultatet i sin helhet

Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkätundersökning med sina medlemsföretag för att få en bild av hur de upplever företagsklimatet i landets kommuner. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Svaren på undersökning utgör sedan grunden för ett betyg, mellan 0-6 samt ett underlag för en kommunranking av företagsklimatet för hela landet. Du kan läsa hela årets resultat på Svenskt Näringslivs webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2022