Strängnäs kommun arbetar för minskad elförbrukning

Strängnäs kommun jobbar aktivt för att minska kommunens elanvändning, men inte främst av ekonomiska skäl. Kommunen har ett elavtal som är bundet, så när som på några procent, och riskerar alltså inte att drabbas så hårt av ökade kostnader.

- Ekonomiskt känns det skönt att vi i princip har fasta priser till och med nästa år, säger kommundirektör Lars Ekström.

Men kommunen behöver ändå bidra till minskad elanvändning, menar kommundirektören. Energimyndigheten uppmanar alla att göra det. Då kan man bidra till sänkta priser för alla. Elpriserna väntas stiga i vinter och det finns dessutom risk för elbrist.

Men att släcka ner gatubelysning, kommunhuset eller att avstå julbelysning på gatorna är just nu inte aktuellt.

– Strängnäs kommun ska vara en trygg och välkomnande plats hela året, säger Lars Ekström.

Stora delar av just julbelysningen har bytts ut till nyare LED-lampor. Detta sparar ungefär 70 procent energi jämfört med tidigare belysning. Gatubelysningen i centrala Strängnäs är också LED-lampor. Resten av gatubelysningen i kommunen kommer att bytas ut under de närmaste åren.

Däremot ser kommunen över möjligheten att sänka temperaturen och dra ner på ventilationen i vissa lokaler i samarbete med kommunens fastighetsbolag SFAB. Detta skulle kunna ge större möjlighet att spara energi. Men besparingarna måste göras på ett sätt så att det blir bra för verksamheterna i lokalerna och för dem som vistas där.

– Vi måste ha kommunens medarbetare och de som nyttjar kommunens lokaler i åtanke när det gäller så stora förändringar som att sänka temperaturen. Våra äldre, till exempel, ska inte behöva frysa för att kommunen vill spara energi, säger Tarja Bergqvist, VD på Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB.

Kommunens medarbetare kommer att få information om hur de kan bidra genom att bland annat bli bättre på att släcka lampor, plocka bort extraelement, stänga av datorn och dra ur laddare i kommunens lokaler.

Energi- och klimatrådgivning

Du som privatperson eller företagare kan också bidra till minskad energiförbrukning. Den första fredagen varje månad finns en energi- och klimatrådgivare på plats i kommunhuset mellan klockan 10 och 12. Du behöver inte boka tid. Rådgivningen sig både till privatpersoner, företag och organisationer.

Rådgivaren kan ge dig tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till mer förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Du kan bland annat få råd om:

  • Solceller
  • Uppvärmningsalternativ
  • Laddstolpar för elbil
  • Energianvändning i lokaler eller bostäder
  • Fönster, isolering, belysning

Energi- och klimatrådgivningen i Strängnäs kommun är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som tillhandahålls av det kommundelägda bolaget Energikontoret i Mälardalen. Energi- och klimatrådgivning är en kommunal tjänst som delvis finansieras av Energimyndigheten.

Ta kontakt med energi- och klimatrådgivaren här på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022