Öka din hemberedskap med kommunens beredskapsbroschyr

Broschyren Var beredd på en kris eller samhällsstörning skickas ut till alla hushåll i Strängnäs kommun under vecka 43. I broschyren hittar du information om hur du kan öka din hemberedskap och exempel på kriser som kan inträffa i kommunen, men även information om hur du skyddar dig mot brott och brand i hemmet.

Genom att ha kunskap och vara förberedd inför en kris eller samhällsstörning blir det enklare och tryggare att hantera en utmanande situation om den uppstår. Utskicket av broschyren är del av kommunens långsiktiga arbete med att stärka hela kommunens beredskap.

Ta fram en hemberedskap

Vid en kris eller samhällsstörning ska kommunens invånare vara förberedda på att klara sig själva under minst en vecka. Samhällets resurser behöver i första hand gå till de som behöver det mest.

– Beredskap är en fråga som är extra aktuell när läget i omvärlden är oroligt. Genom att få information om hur man kan öka sin hemberedskap vill vi ge kommuninvånarna kunskap i hur de kan känna sig trygga även vid en samhällsstörning. Vi informerar om vilken sorts mat som är bra att ha hemma, hur man kan ha ett förråd med vatten, hur man håller värmen och hur man får information, säger Tommy Jansson, säkerhetssamordnare på Strängnäs kommun.

Vid en samhällsstörning måste alla hjälpas åt.

- Kriser för folk närmare. Det är en positiv effekt. Helt plötsligt hjälper man grannar som man kanske inte umgås med till vardags. Genom att hjälpa varandra blir vi starkare, säger Tommy Jansson.

Samlad information

Broschyren Var beredd på en kris eller samhällsstörning baserar sig på information från bland annat Myndigheten för skydd och beredskap (MSB), Livsmedelsverket, Sevab, Energimyndigheten och Polisen.

Förutom övergripande information om hemberedskap innehåller broschyren information om lokala trygghetspunkter, vilket krisstöd som kommunen erbjuder och hur kommunens krisledning är organiserad. Broschyren innehåller också kontaktuppgifter till kommunens kontaktcenter och webbplats.

Broschyren distribueras ut till alla kommuninvånare som en bilaga till tidningen Extra som delas ut till alla hushåll den 27 oktober. Om du inte har fått broschyren kan du kontakta kontaktcenter@strangnas.se , hämta den i kommunhuset eller på något av kommunens bibliotek.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade 2018 ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla svenska hushåll. Den är innehåller övergripande nationell samhällsinformation från MSB. Den handlar om hur vi ska bli bättre förberedda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Om du inte längre har kvar broschyren Om krisen eller kriget kommer, beställ på msb.se

Medel från MSB

Broschyren Var beredd på en kris eller samhällsstörning har tagits fram i samverkan mellan kommunens säkerhetsenhet och kommunikationsavdelning. Den finansieras med medel från MSB. MSB:s anslag 2:4 Krisberedskap är till för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2022