Tack för alla svar i enkäten om Läggesta

Kommunen fick in över hundra svar och synpunkter i enkäten om Läggesta stationsområde. Nu börjar arbetet med att sammanställa alla svar. Detaljplaneförslaget kommer att ställas ut för samråd under 2023.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2022