Lämna synpunkter på kommunens avfallsföreskrifter

Under hösten har en ny kretslopps- och avfallsplan för 2023-2027 tagits fram. Nu ska avfallsföreskrifterna ses över så att de stämmer överens med planens innehåll. Lämna dina synpunter på förslaget senast den 28 februari 2023.

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2022