Kostnadsfri vatten- och avloppsrådgivning

Strängnäs kommun erbjuder fastighetsägare med enskilda dricksvattenbrunnar och små avlopp kostnadsfri rådgivning.

Du som är fastighetsägare och har enskild dricksvattenförsörjning och avloppsanläggning kan få kostnadsfri vatten- och avloppsrådgivning av kommunen.

Hör av dig till oss med dina frågor

Om du önskar råd om vatten och avlopp kontakta kommunens rådgivning på e-postadress va-radgivning@strangnas.se

Rådgivningen är opartisk och teknikneutral.

Sök tillstånd för mindre avlopp

Om du vill söka tillstånd för mindre avlopp – kontakta kommunens miljöenhet. Det är de som är den tillståndsprövande myndigheten.

Du hittar mer information på vår webbplats om VA-rådgivning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2022