Hemtjänsten rankas högt i ny undersökning

Personal i hemtjänsten

Av Sveriges 290 kommuner har Strängnäs kommun placerat sig på plats 35 i undersökningen Hemtjänstindex. Ett glädjande besked och ett gott betyg till alla medarbetare inom hemtjänsten.

Hemtjänstindex är en helt ny metod framtagen på initiativ av organisationen SPF Seniorerna. Syftet är att kunna ge ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i olika kommuner, och att enkelt kunna göra en jämförelse mellan kommunerna.

Indexet bygger på offentlig statistik och är uppdelat i fyra delindex. Det mäter hur kommunerna lyckas med information, hur biståndsprocessen fungerar, hur väl hemtjänsten utförs samt hur bra kommunen är på att ge stöd till verksamheten.

- Vi är väldigt stolta över det här fina resultatet! Och detta trots att vi fortfarande har många utmaningar, exempelvis kring covid-19-restriktioner och rekrytering av ny personal. Men våra fantastiska medarbetare håller humöret uppe och gör allt för att våra brukare ska få en god vård, säger Frida Fosselius som är enhetschef på hemtjänsten.

Bästa kommunen i Södermanland

Resultaten för Hemtjänstindex presenterades under november. På första plats hamnade Gnosjö med ett index på 64,7. Strängnäs på plats 35 hade ett index på 57,0 vilket är bäst i Södermanland.

- Det är alltid härligt att få ett kvitto på det arbete man gör, både inom den kommunala och privata verksamheten. Det här gör oss taggade att fortsätta utvecklas. Tanken med Hemtjänstindex är att kommunerna ska kunna lära av varandra, få syn på sina brister och arbeta systematiskt med att förbättra sig, säger Frida Fosselius.

På bilden (från vänster): Rita Fadhil, Puttachad Klasson, Sofia Noori och Frida Fosselius. 

Mer information

Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Mer om hemtjänstindex och hur de olika kommunerna rankades kan du se på Hemtjänstindexs webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2022