• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs kommun sänker temperaturen i verksamhetslokaler

Strängnäs kommun sänker temperaturen i verksamhetslokaler

För att bidra till att minska risken för elbrist i Sverige sänker Strängnäs kommun temperaturen i sina verksamhetslokaler med en grad. Den nya temperaturen blir 20 grader. Lokaler inom vård och omsorg undantas från sänkningen.

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Elpriserna förväntas vara höga under vintern och det finns även en risk att elen inte räcker till vissa timmar i vinter, enligt Energimyndigheten. Kommunen har ett låst elpris men vill bidra till att minska risken för elbrist i Sverige.

- Tillsammans med resten av samhället kan vi bidra till att förbättra situationen genom att sänka temperaturen med en grad i våra verksamhetslokaler. Vi vill undvika att belastningen på elnätet ska bli för hög och att delar av Sverige drabbas av frånkoppling, säger kommundirektör Lars Ekström.

Om elbrist skulle uppstå i Sverige kan Svenska kraftnät beordra de största elnätsföretagen att genomföra en manuell förbrukningsfrånkoppling av el. Det kan ge strömavbrott som varar i några timmar. Vid en frånkoppling prioriteras el till viktiga verksamheter som vård och dricksvattenrening.

Värme och ventilation justeras

Verksamhetslokaler som berörs av värmesänkningen är exempelvis skolor, förskolor, träningshallar och kommunhuset. Temperaturen i vård- och omsorgslokaler, som till exempel kommunens äldreboende, kommer inte att sänkas.

Även rutinerna kring ventilation i verksamhetslokaler kommer att justeras.

Kommunens fastighetsbolag SFAB har gjort en analys av vad konsekvenserna blir när temperaturen sänks med 1 grad. Sänkningen ger ingen stor effekt när det gäller upplevd värmekomfort men påverkar förbrukningen av energi.

Att sänka temperaturen med 1 grad kan innebära att värmekostnaderna i kommunen minskar med 5-6 procent. Det är ungefär lika mycket som 30 villors hela energiförbrukning för ett år.

- Genom att sänka kommunens energiförbrukning hjälper vi också våra grannländer. När Sverige kan exportera fossilfri el minskar användandet av el från gas och olja på kontinenten. Det är bra för miljön och även för ekonomin, både nationellt och internationellt, säger Lars Ekström.

Alla kan hjälpas åt att minska elanvändningen

Energimyndigheten uppmanar alla att öka sin kunskap och ändra sina vanor för att minska elanvändningen. Det kan göra skillnad både ekonomiskt och för tillgången till el i vinter.

Fyra råd för att minska elanvändningen

  • Använd el vid rätt tid på dygnet.
  • Sänk värmen inomhus.
  • Använd mindre varmvatten.
  • Stäng av apparater och släck lamporna.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats Varje kilowattimme (kWh) räknas

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2022