Julgranar blir skydd till fiskar

Lämna in din julgran till Strängnäs kommun – den kan göra livet bättre för fiskar. Mellan 2 och 15 januari kan du lämna in din julgran vid insamlingsplatser i de fyra kommundelarna.

En så kallad risvase är en stor hög med grenar, ris eller buskar som sänks ner i vattnet för att skapa en bättre levnadsmiljö för fiskar.

- Julgranar är perfekta risvasar. Om man vill göra en insats för fiskarna får man gärna lämna in sin gran till oss! Vi önskar få in obesprutade granar eller rödgranar. Kungsgranar brukar tyvärr vara för besprutade, säger Kristina Svinhufvud, VA- och återvinningsstrateg på Strängnäs kommun.

Kungsgranar och övriga granar som inte passar som risvasar lämnas som vanligt till Kvitten eller Läggesta återvinningscentraler så att de kan bli till värme och el i kraftvärmeverket.

Fiskarnas miljö har försämrats

I många vatten har miljön påverkats negativt – bottenvegetationen har blivit sämre och fiskar saknar naturliga platser där de kan leka och söka skydd. Att hjälpa fiskarna på traven genom att bygga en så kallad risvase är en enkel insats som gör stor skillnad för fiskar så som abborre och gös.

- När julgranarna sänkts till sjöbotten kan fiskarna leka vid dem, de kan söka skydd och gömma sig från rovdjur. Det blir också en bra boendemiljö för deras yngel, säger Kristina Svinhufvud.

Risvasarna som placeras ut kommer att ge positiva effekter under flera år framöver. Platserna där de placeras ut brukar också bli bra fiskevatten.

Sänks ner i vattnet eller läggs på isen

Granarna att sänks ner på sjöbotten med hjälp av en tyngd. Om det ligger is på sjön kommer granarna att placeras på isen för att sedan sjunka när isen smälter.

- Det kan vara bra att veta, ifall man skulle se granar på isen och undra vad som försiggår, säger Kristina Svinhufvud.

Granarna placeras ut i vatten i nära anslutning till tätorterna och markägarna har gett sitt godkännande.

Här kan du lämna din gran

På dessa återvinningsstationer kan du lämna din gran.

  • Strängnäs: Återvinningsstationen vid Nygatan, kommunhuset.
  • Mariefred: Återvinningsstationen vid Slottsbrinksvägen.
  • Stallarholmen: Återvinningsstationen vid Överselövägen.
  • Åker styckebruk: Återvinningsstationen vid Lohes väg.

Platserna kommer att vara tydligt utmärkta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2022