Trafikförbud nattetid på Vasavallens parkering

Från den 1 februari 2023 är det förbjudet för motortrafik att köra samt parkera på Vasavallens parkering mellan klockan 23 och 05. Målet är att stärka trivseln och tryggheten på Vasavallen under hela dygnet.

Strängnäs kommun har tagit beslut om att förbjuda trafik nattetid på Vasavallen. Det gäller mellan klockan 23 och 05.

Det nya förbudet gäller parkeringsplatsen på Vasavallen, det påverkar inte möjligheten att åka in till återvinningsstationen från norra infarten.

- Vi har sett att det finns en problematik kopplad till fordon som körs på platsen under sena kvällar och nätter. Nu gör vi den här ändringen som ger polisen större möjligheter att hålla lugn och ordning på Vasavallen. Vasavallen ska vara en trygg plats för vår invånare och besökare, säger Anna Werner, chef för teknik- och servicekontoret.

Karta över Vasavallen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2023