• Startsida
  • / Nyheter
  • / Nytt sms skickas till kommuninvånare om smart elanvändning

Nytt sms skickas till kommuninvånare om smart elanvändning

I oktober 2022 skickade Strängnäs kommun ut ett första sms till alla kommuninvånare. Med kampanjen Smart elanvändning vill kommunen hjälpa hushållen att ta kontroll över sitt elavtal och sin elförbrukning. Nu har man sammanställt resultatet från kampanjen och ett nytt sms skickas den 23 februari.

Meddelandet innehöll en länk till information om smart elanvändning och en uppmaning att byta till fossilfritt elavtal. Totalt nåddes 9454 personer av Strängnäs kommuns sms-utskick med smarta tips, länkar och information om byte till fossilfritt elavtal. Av dessa har 44 procent (4190 personer) klickat på länken i meddelandet som ledde till själva informationsplattformen.

En uppföljande enkät skickades ut till alla mottagare. Den besvarades av 1944 personer varav 444 angav att de sett informationen på plattformen. Av svaren framgår att kampanjen fått:

  • 12 procent att byta till fossilfritt elavtal eller planera att göra det
  • 10 procent att byta eller planera att byta till timprisavtal
  • 56 procent att göra eller planera att göra någon åtgärd eller ändra sitt beteende för att spara energi.

Sammanlagt uppger 40 procent att kampanjen fått dem att göra en eller flera åtgärder och ytterligare 27 procent att de planerar att göra det.

Nytt sms den 23 februari

Nu kommer ett sista sms till alla mottagare efter att plattformen har justerats utifrån enkätundersökningen.

– I Strängnäs kommun står elanvändningen för omkring en tredjedel av de energirelaterade klimatutsläppen. Med kampanjen Smart elanvändning vill vi hjälpa hushållen att ta kontroll över sitt elavtal och sin elförbrukning för att både skapa klimatnytta och hjälpa den egna plånboken, säger kommunens utvecklare Ragnar Lindén.

Mer information

Strängnäs kommun vill att fler ska välja fossilfritt elavtal och använda el smart. På vår webbplats har vi samlat information om hur du kan göra.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2023