Nya regler för försäljningsplatser är på gång

Från och med april sker flera förändringar för torghandeln i Strängnäs kommun. Det gäller sänkta avgifter, nya platser för foodtrucks, förtur för säsongssäljare och digital bokning av plats.

Kommunstyrelsen beslutade om detta den 16 februari. Den 27 mars ska kommunfullmäktige fatta det slutgiltiga beslutet. De nya reglerna ska i så fall gälla från 1 april.

Sänkta avgifter för tillfälliga torgplatser

Taxan sänks till 150 kronor per dag, från 200 kronor per dag som i dag. Kommunen hoppas att det lägre priset ger en större variation i utbudet och att platserna används oftare.

Det finns tre fasta och fyra tillfälliga torghandelsplatser på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs. I Mariefred finns det fyra fasta och fyra tillfälliga platser på Rådhustorget.

Några platser som inte nyttjats på länge i Stallarholmen, Åkers styckebruk, på Stora torget och i Västerviken har tagits bort. Det är dock fortfarande möjligt att stå där om man söker markupplåtelse.

Nya platser för foodtrucks

Fem nya platser avsedda för foodtrucks finns, fyra på Visholmen och en på Solvändans parkering i Mariefred. En plats för foodtruck kommer att kosta 200 kronor per dag att hyra. Vill man ha el kostar det ytterligare 200 kronor per dag.

Förtur för säsongssäljare

Den som har haft en fast torghandelsplats och vanligen återkommer säsong efter säsong kan nu få förtur till samma plats. Det är något som finns i en del andra kommuner och som har efterfrågats i Strängnäs kommun.

Ny digital bokning

Med digital bokning av plats för torghandel och foodtruck kan den som bokar direkt se vilka andra bokningar som finns samma dag, och fylla i vilken typ av varor man säljer. Detta ska förenkla för handlarna som kan boka, avboka och betala när som helst på dygnet och utan att behöva kontakt med en tjänsteperson på kommunen.

Bokningstjänsten finns på strangnas.se från och med 1 april, förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut 27 mars.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2023