Byggstart för simhallen i Larslunda

Simhallens entré mot norr.

Vecka 9 startar markarbetet för den nya simhallen i Larslunda. Simhallen ska vara klar vid årsskiftet 2024/2025.

Bygget av simhallen är en viktig del av att Larslundaområdet ska utvecklas till hela Strängnäs kommuns sport- och fritidscenter.

- Äntligen! Det är väldigt roligt att bygget nu drar igång, säger Bo Nordebrink, projektledare på Teknik- och servicekontoret.

Den ny simhallen får tre bassänger och en småbarnspool. 25-metersbassängen kan ha antingen åtta tävlingsbanor eller tio träningsbanor. Det kommer att finnas plats för cirka 200 åskådare.

Ökad kostnad

Från början beräknades den totala kostnaden för både simhall och sporthall som ska byggas i Larslunda bli 265 miljoner. Nu beräknas kostnaden bli 395 miljoner för båda hallarna.

- Det förändrade omvärldsläget, inflationen och en försenad byggstart på grund av överklaganden till mark- och miljödomstolen har gjort att kostnaden har ökat. Frågan togs upp i teknik- och fritidsnämnden den 21 februari och de beslutade om att utöka investeringsramen, berättar Bo Nordebrink.

I höst ska bygget av den nya idrottshallen också starta.

- Vi är en kommun som växer. Våra invånare ska ha möjlighet att leva hälsosamt. Larslunda blir en plats för idrott och rörelse för alla åldrar. Detta är en långsiktig investering i ökad folkhälsa, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

För den som är nyfiken på den nya simhallen visas en utställning i kommunhuset från 23 februari till 10 mars.

Läs mer

Följ projektet Larslunda sport- och idrottscenter här.

Simhallens entré från norr.

Undervisningsbassängen.

Undervisningsbassängen.

Småbarnspool med liten rutschkana och vattenlek.

Småbarnspoolen.

Rehabbassängen.

Rehabbassängen.

Ritning över hur simhallen är planerad.

Ritning över hur simhallen är planerad.

Foajé och reception.

Reception och foajé.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2023