Vi flaggar för Ukraina 24 februari

Oksana Moroz, samordnare för Ukrainska flyktingar i Strängnäs kommun. Håller upp ett informationsblad om kommunen skapat för flyktingarna.

Den 24 februari är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Strängnäs kommun hissar flaggan för Ukraina på årsdagen. För de ukrainska familjerna som bor i Strängnäs kommun har en ny vardag börjat, trots ovissheten om framtiden.

Varje vecka flyttar familjer som anvisats till boendet på Mälarblick på Tosterö vidare till lägenheter runtom i kommunen.

- I Ukraina finns det en tradition att katten ska gå in först i det nya hemmet. Några av våra familjer har låtit en gosedjurskatt komma in först i den nya lägenheten, berättar Oksana Moroz, samordnare för de ukrainska flyktingarna i Strängnäs kommun.

Den 1 juli 2022 tog kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrainska flyktingar från Migrationsverket. Kommunen har nu ordnat lägenheteter och kommunens Arbete och service har hjälpt till att ställa lägenheterna i ordning med möbler och husgeråd.

Framtiden för familjerna från Ukraina är oviss. Kriget fortsätter. Med eget boende och utbildning för barnen bygger familjerna upp en vardag här. De flesta ukrainska barnen har nu lämnat Språkcentrum och fått skolplacering i kommunens skolor.

- Den svenska skolan har barnens perspektiv. Nu är det sportlov, den sortens lov finns inte i Ukraina, säger Oksana Moroz.

Stöd och vägledning

Oksana Moroz har själv flytt från Kiev med sina två barn och kom till Strängnäs 13 mars förra året.

- När jag kom hit kände jag stöd, bra bemötande och blev lugnad av Svenska kyrkan och kommunen.

Både kyrkan och kommunen tog fram material på ukrainska.

- Jag blev förvånad över svenskars vänlighet och blev volontär för att hjälpa andra. Saker spelar ingen roll. Det är relationer, hälsa och säkerhet som är det viktiga, säger Oksana Moroz.

Engagemanget som volontär ledde till att hon fick jobb som kommunens samordnare för ukrainska flyktingar.

- I början handlade mycket om att förklara hur regler fungerar i kommunen och Sverige. Saker som att alla barn får gå i skolan, men först ska de kartläggas på Språkcentrum och det är för barnens skull. Skillnaden mellan att Migrationsverket fattar beslut och vad kommunen kan hjälpa till med har också behövt förklaras. Kommunens kontaktcenter har alltid varit välkomnande och ett bra stöd i många frågor. Det de inte har kunnat svara på direkt har de tagit reda på, berättar Oksana Moroz.

Snabb omställning för att ordna boenden

När invasionen av Ukraina inleddes började kommuner runt om i Sverige förbereda sig för att många i Ukraina skulle behöva lämna sina hem och fly. Strängnäs kommun förberedde sig på att ordna evakueringsboende för att flyktingarna skulle få tak över huvudet, en plats att sova på och mat i magen. Kommunen behövde aldrig öppna evakueringsboendet men i april 2022 öppnade Migrationsverket ett boende på Mälarblick.

I somras vistades cirka 200 ukrainare i Strängnäs kommun. En del av dem har Migrationsverket anvisat vidare till andra kommuner. Migrationsverket anvisade 56 ukrainare till Strängnäs kommun och sammanlagt finns det nu cirka 130 ukrainska flyktingar här, varav några bor privat.

Stort engagemang

Många föreningar, organisationer, kyrkor och privatpersoner har engagerat sig för att stötta flyktingarna.

- Aktiviteter och svenskundervisning har varit viktigt. Det är något att se fram emot samtidigt som familjerna får nya upplevelser, säger Oksana Moroz.

Internationella kvinnoföreningen har ordnat utflykter. ABF, Studiefrämjandet och Studieförbundet Bilda och flera kyrkor har hållit i svenskkurser eller språkcaféer. Rädda barnen har haft grupper för psykosocialt stöd för barn, Starka händer har anordnat aktiviteter och Familjekompis har matchat ihop svenska och ukrainska familjer. Även insamling och utdelning av kläder och saker till flyktingfamiljer har engagerat många.

Det är inte enbart familjerna från Ukraina som har deltagit i aktiviteterna, utan även flyktingar med andra nationaliteter.

Kommunen har haft en arbetsgrupp för att koordinera insatser inom kommunens verksamheter. Det har handlat om allt från att utöka Språkcentrums verksamhet, ge socialt stöd, stötta ukrainare att söka jobb, ta fram kommunal information på ukrainska och att anordna sagostunder.

Årsdagen uppmärksammas

För att uppmärksamma årsdagen hissar kommunen Ukrainas flagga och visar solidaritet med Ukraina. Röda korset håller ett föredrag på Multeum om sitt arbete för och i Ukraina den 23 februari. Den 24 februari anordnar svenska kyrkan Musik för freden i domkyrkan, med musik och texter på både ukrainska och svenska.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2023