Delta i undersökning om nedskräpning i Strängnäs

cykel och fimpar på marken

Strängnäs kommun har gett en student från Uppsala universitet i uppdrag att genomföra en enkätundersökning om nedskräpning i stadsmiljön. Undersökningen kan besvaras digitalt eller på plats i Strängnäs centrum och vid Resecentrum vissa dagar under perioden.

Enkäten innehåller 24 korta frågor om Strängnäsbornas vanor och eventuella ovanor. Exempel på frågor kan vara hur man själv hanterar sitt skräp eller upplever mängden skräp på olika platser i staden. Det är Uppsala universitet som samlar in svaren som Strängnäs kommun sedan får ta del av.

Intervjuer i centrala Strängnäs

Undersökningen pågår 14 mars till 7 april. Under 14-17 mars och 20-24 mars kommer studenten att vara på plats i Strängnäs centrum och uppmana förbipasserande att besvara frågorna i enkäten.

Du kan också delta digitalt

Du kan också svara på undersökningen digitalt via en länk till en extern webbplats till och med den 7 april.

Masteruppsats i samarbete med kommunen

Studenten Desirée Amberg som genomför undersökningen studerar andra året på masterprogrammet i hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Desirée skriver sin masteruppsats under våren i samarbete med teknik- och servicekontoret och hållbarhetsfunktionen i Strängnäs kommun.

Student på plats i Strängnäs

Resultatet från undersökningen kommer att analyseras av kommunen och tas med i det kommande arbetet med att minska nedskräpningen i kommunen.

– Förhoppningen är att undersökningen ska ge oss en bättre uppfattning av hur kommuninvånarna uppfattar vår stadsmiljö och vilka förbättringar som kan göras för att minska nedskräpningen i stadsmiljön, säger Anders Ekman, stadsmiljöchef i Strängnäs kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2023