• Startsida
  • / Nyheter
  • / Hemtjänstens hållbarhetsarbete: ”Nya arbetssätt gör stor skillnad”

Hemtjänstens hållbarhetsarbete: ”Nya arbetssätt gör stor skillnad”

Samåkning, digitala inköp och återbruk. Inför Earth Hour den 25 mars berättar kommunens hemtjänst hur de bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

– Vi samåker i största mån, vi beställer mat istället för att åka till affären ungefär 150 gånger på en vecka, vi beställer vegetariskt enligt kommunens regler och vi återbrukar en hel del möbler istället för att enbart köpa nytt, sammanfattar Frida Fosselius hemtjänstens bidrag till kommunens hållbara utveckling.

Frida Fosselius

Frida Fosselius, enhetschef, hemtjänsten, Strängnäs kommun.

Samåkning för klimat, miljö och ekonomi

Samåkningen innebär att hemtjänstpersonalen i så stor utsträckning som möjligt åker tillsammans i en bil till brukarna. De planerar alla sina rutter så att de inte ska behöva åka kors och tvärs. Ibland har de också rena gångrutter och ett distrikt i centrala Strängnäs är ett rent gångdistrikt. En hälsovinst för personalen.

– Många kan tycka att det är skönt med en promenad mellan besöken, säger Frida Fosselius.

De största vinsterna är annars främst ekonomiska - färre bilar och lägre bensinkostnader. Ja, de har fortfarande en del bensin och dieselbilar men det återkommer vi till längre ner i texten. Naturligtvis innebär det också minskade utsläpp som är bra för klimatet och miljön.

– Vi pratar mycket miljö här och även ute hos brukare där vi till exempel hjälper dem att källsortera, säger hon.

Förståelsen för arbetssättet är också stor hos brukarna. När personalen behöver be någon flytta på ett besök en halvtimme för att få ihop rutten säger de flesta brukare ja. Om någon har en medicin som behöver tas en viss tid eller om brukaren har aktiviteter den ska på får istället hemtjänsten anpassa sig.

Ali Ahmadi

Ali Ahmadi, hemtjänstenheterna 2 och 4 i Strängnäs

Oväntad vinst för brukaren med digitala inköp

De digitala inköpen har gjort att det totala bilåkandet har minskat och det är utöver minskade utsläpp en ekonomisk vinst. Det har också inneburit flera vinster för brukaren. Nu har personalen mer tid för brukaren. De sitter ner tillsammans och tittar på paddan och beställer varor.
– En oväntad vinst är att brukaren nu varierar sina inköp mer. När de ser varorna på paddan kan de till exempel bli sugna på saker de inte tänkt på innan och väljer andra maträtter eller pålägg, säger Frida Fosselius.

Fram till sommaren 2022 åkte hemtjänsten och handlade till varje brukare. För två av de då tre enheterna i kommunal hemtjänst handlade det om cirka 150 turer till affären varje veckan. Nu åker de nästan ingenting, bara till exempel om någon kommer hem från en längre sjukhusvistelse. I ställer beställer de mat via en kundportal, sedan kör leverantören ut varorna enligt en optimerad rutt och brukaren får en faktura.

En naturlig del i årsplanen

– Det ingår i vår årsplan att jobba med hållbarhet och utgå från till exempel Agenda 2030 och miljöpolicyn, säger Frida Fosselius.

Som ett led i detta försöker de återanvända möbler och kommunhusets källare är en guldgruva. Här har de hittad bland annat ett soffbord, flera hyllor och skåp. Lite nytt fick de ändå lov att köpa när en ny hemtjänstgrupp bildades, som en säng till vilorummet och en soffa till personalrummet.

Patita Sutyotsuk och Sofia Noori

Patita Sutyotsuk och Sofia Noori, hemtjänstenheterna 2 och 4 i Strängnäs

Så var det, det här med bilarna, där de fortfarande har en del bensin- och dieselbilar. Men efter 2023 kommer nästan alla att vara utbytta. Ett arbete i linje med kommunens klimat- och energiplan där alla kommunens bilar ska vara fossilfria senast år 2025.

– Det blir stora effekter eftersom vi är stora enheter, säger Frida.

Nu är det också slut med ”vegetarisk kyckling”. På sina planeringsdagar, som inte förekommer så ofta inom hemtjänsten, är det, liksom i övriga kommunen bara vegetariskt som gäller.

– I början hände det att vi glömde, då skojade vi och sa att ”i dag är det vegetarisk kyckling.” Men nu sitter rutinerna och det senaste året har det bara varit vegetariskt inom hela hemtjänsten, säger Frida Fosselius.

Så kan du bidra till ett mer hållbart samhälle

På lördag den 25 mars är det Earth Hour då vi uppmanas vi att släcka ljuset under en timme som en manifestation för klimat och djur och natur. Kommunen kommer inte att släcka i och runt våra lokaler av trygghets- och säkerhetsskäl. I stället vill vi med artikeln ovan ge ett exempel på vad vi gör inom kommunen.

Om du vill bidra till mindre utsläpp som påverkar klimatet kan du till exempel:

  1. Skippa bilen på korta sträckor.
  2. Semestra på hemmaplan.
  3. Ät vegetariskt oftare.
  4. Bara köpa den mat du tänker äta.
  5. Laga dina kläder och prylar.
  6. Låna grejer av vänner.

Testa din klimatpåverkan

För att ta reda på dina största utsläpp kan du testa en så kallad klimatkalylator. Här är några sådana:

Läs gärna mer om både kommunens klimat- och hållbarhetsarbete och vad du sjävl kan göra på sidorna Klimat, miljö och hållbarhet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023