Besked om skolplacering skickas ut

Hösten 2023 börjar en stor årskull barn förskoleklass i Strängnäs kommun. Söktrycket är högt på vissa kommunala skolor. Fler elever än tidigare ska få plats på våra skolor, vilket innebär att alla inte kan få sitt förstahandsval.

Under vecka 13 skickas information om skolplacering ut till alla som har barn som börjar skolan till hösten, eller har gjort skolval inför årskurs 4 och årskurs 7. Till hösten är det cirka 380 elever som ska börja förskoleklass i kommunal skola.

Eftersom det är många barn som ska börja förskoleklass till hösten har söktrycket varit högt till vissa skolor. Det innebär att en del elever får plats på andra skolor än den de har önskat i första hand.

Stallarholmsskolan utökar

Två skolor som många familjer önskat i skolvalet är Mariefredskolan och Finningeskolan. Finningeskolan har plats för 92 elever i förskoleklass. Utöver dessa platser är det i år 33 elever som har sökt som inte kan erbjudas plats på skolan. Elever som inte har fått plats på Finningeskolan erbjuds plats på bland annat Vasaskolan eller Karinslundsskolan.

Mariefredsskolan har plats för 69 elever i förskoleklass. 23 elever som har sökt kan inte erbjudas plats på skolan. En del av de barn som inte har fått plats på sitt förstahandsval erbjuds plats på Åkerskolan eller Stallarholmsskolan. Stallarholmsskolan får nu tre förskoleklasser.

- Vi ser positivt på att välkomna en extra parallellklass till Stallarholmsskolan i höst. Vi är en naturnära skola med god arbetsro och bra resultat. Vi tycker att det ska bli roligt att ha fler elever här och håller nu på att rekrytera fler personal, säger Therese Fröberg, rektor på Stallarholmsskolan.

Välkomstmöten inför skolstart

Det är inte möjligt att utöka antalet skolplatser på Mariefredsskolan och Finningeskolan. Lokalerna räcker inte till. Förutom klassrum och skolgård måste det finnas plats för eleverna i matsal och idrottshall.

- Vi arbetar för att ta fram bra skolplaceringar för alla barn. Jag har full förståelse för att de som inte erbjuds plats på sitt förstahandsval blir besvikna men tyvärr har vi fler sökande än platser på vissa skolor, säger Tommy Olsson, grundskolechef.

Flera av skolorna kommer att ha informationsmöten inför skolstarten. Inbjudan till möten skickas ut från respektive skola.

Så går skolplacering till

Kommunen har ett digitalt skolvalssystem som sköter placeringarna. Uppgifterna i systemet hämtas från Skatteverket.

Om det finns fler sökande än antal platser på en skola sker ett urval utifrån två urvalsprinciper.

Steg 1. Närhetsprincipen.

Först placeras de elever som har nära endast till den önskade skolan i enlighet med närhetsprincipen. Alla elever har rätt att bli mottagna vid en skola som ligger på ett rimligt avstånd från hemmet. Men närhetsprincipen betyder inte att en elev har rätt att bli placerad på den skola som ligger närmast hemmet. Är en skola full används urvalsreglerna.

Steg 2. Urvalsregler.

Skolplacering av elever i urvalsgrupp sker utefter följande urvalsgrupper:

  1. Syskonförtur
  2. Geografisk närhet

Läs mer om urvalsreglerna på sidan Val av skola

Skolskjuts och fritidshem

Om eleven har behov av skolskjuts kan ni ansöka om det från och med 1 april. Ansök senast sista april för att garantera ett beslut innan skolstart. Läs mer om regler och ansök via vår webbplats: Skolskjuts grundskola

Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar och har behov av fritids ska du göra en ansökan om fritidshem. Läs mer om kommunens fritidshem och gör ansökan via vår webbplats: Fritidshem

Mer information och frågor

Om du har frågor om ditt barns skolplacering kan du läsa mer på kommunens webbplats på sidan Val av skola

Du kan även kontakta utbildningskontoret:
E-post: skolval@strangnas.se
Telefon: 0152-291 00

Är du missnöjd med placeringen kan du överklaga. Läs mer om hur du överklagar på vår webbplats på sidan Val av skola

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2023