Tyck till om förslag till uppdaterad översiktsplan

Nu arbetar Strängnäs kommun med att uppdatera den nuvarande översiktsplanen. Kom på öppet hus eller ta del av det nya förslaget där du befinner dig. Välkommen att tycka till mellan den 12 april och 11 juni!

Alla kommuner måste enligt lag ha en översiktsplan. En översiktsplan beskriver hur vi i framtiden ska använda vår mark och vårt vatten samt hur vi ska planera för bebyggelse.

Strängnäs kommun har de senaste två åren arbetat med att uppdatera kommunens nuvarande översiktsplan från 2014. Den 28 mars 2023 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det nya förslaget till Översiktsplan 2040 nu ska skickas ut på samråd. Det betyder att alla som vill kan ta del av förslaget och skicka in synpunkter. Samrådet pågår mellan den 12 april och 11 juni.

Innehållet i översiktsplanen

Den uppdaterade översiktsplanen tar avstamp i den tidigare översiktsplan från 2014. Förslaget i den kommande översiktsplanen är i huvudsak att hålla fast vid den tidigare beslutade inriktningen, som baserades på en omfattande medborgardialog. På så vis kan man fortsätta följa den långsiktiga utvecklingen över lång tid framöver.

Översiktsplan 2040 föreslår ett antal områden som kan utvecklas vidare – det gäller till exempel:

 • miljö
 • hälsa och säkerhet
 • landsbygdsutveckling
 • avfallshantering
 • areella näringar (till exempel jordbruk, skogsbruk och jakt)
 • markresurser
 • plats- och destinationsutveckling, friluftsliv och turism

Så här används översiktsplanen

Översiktsplanen innehåller viktiga ställningstaganden för hur kommunens mark och vatten bör användas, utvecklas och bevaras på ett övergripande plan. Den ger också vägledning för hur kommunen ska agera när det handlar om mer detaljerad planering som till exempel detaljplanering, bygglov och förhandsbesked innan du söker bygglov.

Ta del av förslaget

Du kan ta del av samrådsversionen av innehållet i förslaget på den uppdaterade översiktsplanen på flera sätt.

Digitalt format

Läs förslaget direkt på sidan Samrådshandling: Förslag till reviderad översiktsplan. Där kan du också kan ladda ner en egen pdf-fil.

I tryckt format

Vi kommer att ha öppna hus på flera platser i kommunen där du kan titta på kartor och läsa förslaget i tryckt format. På öppet hus kan du också prata med några av dem som har arbetat med att ta fram förslaget.

Här hittar du de tryckta exemplaren:

 • Kommunhuset, Nygatan 10, Strängnäs
 • Mariefreds bibliotek, Rådhuset, Mariefred
 • Åkers bibliotek, Skolvägen 1, Åkers styckebruk
 • Stallarholmens bibliotek, Vannestavägen 2, Stallarholmen
 • Kulturshuset Multeum, Eskilstunavägen 2, Strängnäs

Öppet hus

 
PlatsAdressDatumTider
KommunhusetNygatan 10, Strängnäs12–14 april10–18
Mariefreds bibliotekRådhuset17 april13–19
Åkers bibliotekSkolvägen 127 april16–18.30
Stallarholmens bibliotekVannestavägen 23 maj16–19
Strängnäs resecentrumLångbergsgatan 210 maj15.30–19.30
Läggesta stationMariefred16 maj15.30–19.30
Aspö Livs & CaféAspö handel23 maj15.30–18
Ica Granbecks livsLagerlunda24 maj15.30–18
Kulturhuset MulteumEskilstunavägen 2, Strängnäs25 maj31 maj15–1913–19
KommunhusetNygatan 10, Strängnäs8 juni9–18

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet sammanställer kommunen en samrådsredogörelse. Där kan du få veta mer om hur de inkomna synpunkter har hanterats och hur de påverkade innehållet i handlingen. Sedan börjar en granskningsperiod, där du har möjlighet att komma in med ytterligare synpunkter på handlingen. Efter detta ska planen slutföras för att sedan presenteras för kommunfullmäktige som tar beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2023