Att tänka på inför valborgsfirandet

Brasa, tal, vårsånger och fackeltåg. Det finns en mängd olika sätt att fira in våren på. Här hittar du hela listan med firanden runt om i kommunen. Vi beskriver också vad du behöver tänka på om du själv arrangerar ett firande.

Valborgsfiranden i kommunen

Under valborgshelgen finns flera organiserade valborgsfiranden runt om i kommunen. Läs mer på sidan Valborgsmässoafton.

Listan uppdateras vartefter vi får in information.

Anmäl din eldning

Planerar du att ordna egen majbrasa i år? Inför valborgsmässoafton är det viktigt att följa de regler som gäller för eldning. Du som planerar att tända egen brasa (som är mer än två meter i diameter) behöver anmäla din eldning till räddningstjänstens gemensamma ledningscentral i Södertörn. Detta gäller både i och utanför detaljplanerat område.

  1. Innan du ska elda ringer du 08-721 22 00.
  2. Du får då uppge var du ska elda och hur länge.
  3. Du får också lämna kontaktuppgifter till den ansvarige så räddningstjänsten kan ringa vid behov.

Du har ansvar för brandsäkerheten

Tänk på att det är du som eldar som är ansvarig för elden och eventuella konsekvenser.

  • Lämna aldrig elden obevakad.
  • Ha släckutrustning, såsom vattenslang, ruskor och ett par hinkar vatten nära tillhands.
  • Ta med en telefon så att du kan larma SOS Alarm 112 vid behov.
  • Ha ett säkerhetsavstånd på minst 50 meter mellan eldningsplatsen och objekt såsom byggnader, skog och brännbart materiel.

Mer information hittar du på sidan Elda utomhus.

Ta hänsyn till andra människor och djur

Om du eldar vått eller fuktigt trädgårdsavfall skapas mycket rökutveckling. Tänk på att många människor är känsliga för rök och att det är nästan omöjligt att elda i tätorter utan att störa omgivningen. Tala därför gärna med grannarna innan du börjar elda.

Det är vanligt att katter, igelkottar och smådjur tar skydd under pinnarna. För att minska risken för att djur som sökt skydd i riset skadas kan du flytta på riset en bit från sin ursprungsplats, stampa på marken eller slå på rishögen med en kratta och för oväsen för att skrämma bort djuren innan du eldar.

Fyrverkerier kräver tillstånd

Om du tänker fira med fyrverkerier är det viktigt att du visar hänsyn och följer de säkerhetsregler som finns i Strängnäs kommun.

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Strängnäs kommun gäller följande:

  • I Strängnäs kommun råder strikt eldnings- och fyrverkeriförbud i de äldsta delarna av Strängnäs och Mariefreds centrumbyggelse.
  • För övriga områden med sammanhållen bebyggelse krävs också tillstånd från polismyndigheten. Undantag från tillståndsplikt i dessa områden gäller från klockan 20.00 på nyårsafton och valborgsmässoafton fram till klockan 01.00 dagen efter dessa aftnar.
  • Pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten om tidpunkten, platsens belägenhet eller övriga omständigheter innebär risk för skada på eller betyder besvär för person eller egendom. Läs mer på Polisens webbplats.

Läs mer om lokala regler för fyrverkerier och pyrotekniska varor på sidan Fyrverkerier.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2023