Examination för årets LÄS-deltagare

Malin Petterson och Lars Wessel Håkansson

Malin Petterson och Lars Wessel Håkansson

För femte året var det dags för examination av lärare som har vidareutbildat sig genom kommunen och Europaskolans LÄS-projekt.

På torsdagen 27 april samlades årets deltagare i Djäknehallen för att examineras. I år deltog 12 personer i LÄS-projektet, som är en lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan (LÄS). Utbildningen har pågått från september till april och deltagarna har fått lyssna på föreläsningar om bland annat vikten av läsförståelse i alla ämnen och hur man kan jobba med problematisk skolfrånvaro.

­– Det har varit väldigt givande på flera plan. Vi har fått lyssna och diskutera med många mycket duktiga föreläsare som inspirerat oss med sin aktuella forskning, och vi har berört angelägna områden som fått oss att tänka till. Det har också varit positivt med att kunna fortbilda sig på arbetstid. Projektledarna Sara Svensson och Martina Gustavsson har varit proffsiga i sina ledarroller och denna fortbildning är något som alla lärare i Strängnäs borde gå, menar Lars Wessel Håkansson, lärare på Europaskolan.

Föreläsare som utmanar

I samband med föreläsningarna läser deltagarna litteratur om det aktuella ämnet och gör genom grupparbeten en kortare rapport där de beskriver hur de kan använda den nya kunskapen i sin egen undervisning.

– Ämnena vi har fått fördjupa oss i har varit blandade och aktuella. Torkel Klingberg och hans studier om GRIT och hjärnan och hur vi kan få eleverna mer motiverade till skolarbete känns väldigt viktigt idag. Filippa Mannerheim som pratade inspirerande om undervisning och lite utmanande om extra anpassningar och dess roll och utformning i skolan var väldigt givande, säger Malin Pettersson, lärare på Vasaskolan.

Mer om LÄS-projektet

LÄS-projektet är en lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan (LÄS). Det är en årligt återkommande utbildning som ska höja lärarnas kompetens och stärka samarbetet mellan kommunens skolor. LÄS-projektet är ett samarbete mellan Europaskolan och Strängnäs kommun och en del av utvecklingen av skolstaden Strängnäs. Sara Svensson (utbildningssamordnare, Utbildningskontoret) och Martina Gustavsson (biträdande rektor, Europaskolan Strängnäs) är projektledare och håller i kursen.

Utbildningen LÄS vänder sig till klasslärare eller ämneslärare inom språk, matematik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Läs mer om Bildningsakademin i Strängnäs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2023