Kommunens hållbarhetsarbete följs upp i ny rapport

Målet om fossilfria transporter är möjligt att nå medan målet om klimatneutralitet år 2040 kräver mycket stora insatser för att nås. Det visar uppföljningen av kommunens klimat- och energiplan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2023