• Startsida
  • / Nyheter
  • / Kommunhuset byggs om för att anpassas till nya arbetssätt

Kommunhuset byggs om för att anpassas till nya arbetssätt

Kommunhuset

Kommunhuset i Strängnäs kommer att byggas om för att möta behov nu och i framtiden. Arbetet med ritningar pågår och under sommaren kommer kommunen att upphandla entreprenörer för ombyggnationen.

Kommunhuset byggdes 1994 och är i stort behov av renovering. Ventilationssystemet behöver ses över och lokalerna behöver uppdateras och anpassas. Det nya kommunhuset ska vara en välkomnande och inspirerande plats för både medarbetare och invånare.

Projektet innebär att det nuvarande kommunhuset kommer att byggas om och att medarbetarna kommer ges möjlighet att arbeta mer aktivitetsbaserat och kan välja var de vill arbeta beroende på funktion, arbetsuppgifter och personliga preferenser.

- De ombyggda lokalerna och det nya arbetssättet kommer att erbjuda våra medarbetare en mer attraktiv och ändamålsenlig arbetsplats. Målet är också att det nya arbetssättet ska öka samarbetet mellan kontor och avdelningar, säger kommundirektör Lars Ekström.

Ett kommunhus för alla

Det ombyggda kommunhuset ska också bidra till att ytterligare utveckla tillgängligheten och servicen för kommuninvånare och företagare. I det nya kommunhuset kommer det att finnas fler ytor för möten och samarbeten.

- Kommunhuset ska vara tillgängligt för fler att besöka och använda, inte bara för interna möten utan också för föreningar och stiftelser, säger Lars Ekström.

I dagsläget har cirka 270 personer sin arbetsplats i kommunhuset, men ambitionen är att flera kommunala verksamheter och servicefunktioner ska flytta in i det ombyggda huset.

De kommunala fastighets- och bostadsbolagen Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB har beslutat att flytta sin kundservice till kommunhuset. Även bolagens medarbetare med administrativa arbetsuppgifter kommer att flytta. Dessutom kommer flera kommunala verksamheter, som idag har sina lokaler på andra platser, att flytta sina mottagningar till det nya kommunhuset.

- Det innebär att vi kan säga upp hyreskontrakt för de verksamheter som idag hyr sina lokaler av andra fastighetsägare. I förlängningen innebär flytten av dessa verksamheter lägre kostnader för kommunen, säger Lars Ekström.

Ritningar tas fram och entreprenör upphandlas

Under våren arbetar projektgruppen med att ta fram ritningar för det ombyggda kommunhuset. Nu inleds också arbetet med att upphandla entreprenörer som kan bygga om kommunhuset. Projektet beräknas pågå i flera år och avslutas 2025.

Projektet Effektiv förvaltning startade i oktober 2021 med målsättningen att skapa Strängnäs kommuns framtida arbetssätt och arbetsplats. Du kan läsa mer i den tidigare nyheten Nu startar projekt Effektiv förvaltning för bättre kommunal service. Projektet har sedan dess fått det nya namnet Framtidens kommunhus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2023