Eldningsförbud i Strängnäs kommun

Kommunens räddningstjänst har beslutat att införa eldningsförbud i kommunen från och med 24 maj 2023.

Det torra och varma vädret fortsätter vilket gör att marken torkar fort, även i djupare marklager. Det gör att risken för omfattande skogsbränder ökar snabbt. Räddningschefen har därför beslutat att införa eldningsförbud i kommunen från 24 maj klockan 12.00 och fram tills annat beslut meddelas. Underlag för beslutet har tagits fram i samråd med flera andra räddningstjänster.

Vad innebär eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

  • Förbudet omfattar eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande).
  • Det är dock fortfarande tillåtet att grilla och laga mat på egen tomt samt på allmän mark vid iordningsställda platser som är avgränsade med obrännbart materiel så att faran för antändning och brandspridning är låg (exempelvis en sandfylld betongring).

Läs mer på sidan Eldningsförbud.

Du ansvarar för brandsäkerheten

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om riktlinjer och regler följs. Var försiktig och se till att ha släckutrustning nära till hands. Släck grillglöden med vatten när du är klar.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Läs mer på sidan Elda utomhus.

In English

There is a fire ban in the municpality of Strängnäs from 12 a.m. on May 24 2023 which will apply until further notice.

Eldningsförbud
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2023