Nu är flera enheter inom kommunen hbtqi-certifierade

Under våren har medarbetare från stöd och insats ungdom, centrala barn- och elevhälsan och fritidsgårdarna gått en utbildning inom HBTQi.

Medarbetare får blommor för deras insats under utbildningen

Såhär såg det ut när medarbetarna avtackades

En hbtqi-certifiering är en kvalitetsstämpel för verksamheten. Det är en stämpel som signalerar att verksamheten aktivt arbetar för allas lika värde och rättigheter - något som är särskilt viktigt när man träffar barn och unga i sitt jobb.

- Alla barn har rätt till att bli bemötta väl, oavsett vilka förutsättningar och behov barnet kan tänkas ha. Initiativet för denna certifiering togs från enhetschefernas håll för att försäkra att våra enheter speglar kommunens barn och ungas förväntningar på oss, säger Anna Ekström, enhetschef på Stöd och insats ungdom

Certifieringen är inte bara till för barnens skull. Med en hbtqi-certifiering så skapar man en tryggare arbetsmiljö som är mer inkluderande för alla.

- Att hbtqi-certifiera enheter är något nytt för oss på Strängnäs kommun. Sedan tidigare är Ungdomsmottagningen och Familjecentralen hbtqi-certifierade, men vi hoppas att det arbete vi gör tillsammans får fler enheter att vilja bli hbtqi-certifierade, säger Ulrika Klaar, chef för Centrala barn- och elevhälsan.

Certifiering till följd av en utbildning

För att bli certifierad måste enheten genomföra en utbildning. Utbildningen har mångfald och mänskliga rättigheter som grund. Några ämnen som tas upp under utbildningen är:

  • Alla diskrimineringsgrunder
  • Hbtqi-begrepp
  • Lagar och rättigheter
  • Normer och makt
  • Bemötande och arbetsmiljö

Viktigt att utmana sina tankar och idéer

Under utbildningstillfällena bjuds det in till diskussion och medarbetarna är välkomna att ställa frågor kring ämnen som man funderat över.

– Många lever oftast i samma mentala kontext som de är uppvuxna i, men samhället har förändrats mycket. Därför är det viktigt att utmana och utveckla sina tankar, sitt förhållningsätt och bemötande via denna typ av utbildning, menar Åza Thellström, verksamhetschef på EMI, Elevhälsans Medicinska Insats.

Utbildningen avslutades och firades med en certifieringsfest där det bjöds på tårta, alkoholfritt bubbel och gåvor till alla inblandade.

Tårtan som bjöds på

Bakgrund

Certifiering och utbildning genomförs av RFSL, som har 70 års erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor.

”Hbtqi” är ett paraplybegrepp för homosexuella (H), bisexuella (B), transpersoner (T), personer med queera uttryck och identiteter (Q) och intersexpersoner (I). Läs mer om hbtqi på RFSL:s hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2023