Tyck till om ny detaljplan för Kyrkberget

Förslag på ett nybyggt samlingshus utanför domkyrkan

Bilden visar förslaget på nytt samlingshus utanför domkyrkan

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö arbetar med en vision för Strängnäs domkyrka och Domkyrkoberget i framtiden. En varsam anpassning utifrån församlingens, stiftets och stadens behov med syfte att skapa en öppen och tillgänglig miljö där olika aktörer kan stråla samman. Nu kan du ta del av förslaget och se placeringen av funktioner i befintliga och nya byggnader.

En detaljplan anger vad som får byggas på ett tänkt område. I det här fallet utreder detaljplanen om det går att utveckla verksamheterna på Kyrkberget med hänsyn till de höga kulturmiljövärdena inom planområdet. Nu startar samråd om förslaget och kommunen samlar in synpunkter och tankar från invånare och andra intressenter.

Vi vill veta vad du tycker

Samrådet pågår från den 8 mars till den 5 april 2024. Under den här perioden finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

  • Skicka synpunkter via brev: Strängnäs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs.
  • Skicka synpunkter via e-post: msn@strangnas.se

Ange diarienummer MSN/2021:210 på handlingen eller i meddelanderaden. Vi behöver ha dina synpunkter senast den 5 april 2024.

Hur kan jag ta del av förslaget?

Planförslaget finns tillgängligt på Kontaktcenter i kommunhuset i Strängnäs, på Strängnäs bibliotek samt på kommunens webbplats: strangnas.se/kyrkberget

Planförslaget finns även att se i Strängnäs domkyrkan under vissa tider.

Samrådsmöte (föranmälan krävs)

Kommunen bjuder in till ett samrådsmöte där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor. Föranmälan krävs senast den 12 mars via e-post: planfragan@strangnas.se.

  • 14 mars, klockan 17.30–19.30 i Djäknehallen, Lektorsgatan 2

Öppet hus vid två tillfällen

Kommunen bjuder in till öppet hus där du kan se planförslaget och ställa frågor till kommunens representanter. Ingen föranmälan, kom och gå som du vill.

  • 16 mars, klockan 12.30–15.30 i Strängnäs domkyrka
  • 19 mars, klockan 10.30–14.00 i Strängnäs kommunhus, Nygatan 10

Har du frågor?

Frågor om detaljplaneförslaget besvaras av Daniel Quick.
Telefon: 0152-292 38
E-post: daniel.quick@strangnas.se

Vad händer efter samrådet?

När samrådstiden gått ut går man igenom alla synpunkter som kommit in och sammanställer dem i en samrådsredogörelse. Därefter beslutar politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om förslaget ska ställas ut på granskning. Det innebär att man visar fram ett omarbetat planförslag. Det kommer även finnas möjlighet att ta del av och komma med synpunkter på det ändrade förslaget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024