• Startsida
  • / Nyheter
  • / Bakgrundskontroll vid markförsäljning ska utesluta oseriösa aktörer

Bakgrundskontroll vid markförsäljning ska utesluta oseriösa aktörer

Strängnäs kommun arbetar för att motverka organiserad brottslighet. Nu tas nya regler fram för vad som gäller för exploatörer som vill köpa mark av kommunen.

Kommunen äger mark som kan användas till både bostäder och företag. De nya reglerna ska motverka att kommunen gör affärer med exploatörer som är inblandade i kriminell verksamhet. Det kan handla om penningtvätt, korruption eller organiserad brottslighet.

– Vi har inte haft problem med att vi gjort avtal med oseriösa aktörer idag, så vi gör detta i förebyggande syfte. Detta är avgörande för att säkerställa en hållbar och trygg utveckling av vår kommun, säger Marie Jonsson, chef för samhällsbyggnadskontoret.

Bakgrundskontrollen ska bland annat se till att exploatören har bra ekonomisk stabilitet, tydliga ägarförhållanden, transparent finansiering och inte har några brottsmisstankar riktade mot sig. Både företrädarna för bolaget och själva bolaget granskas.

– Vårt mål med riktlinjerna är att skapa en transparent, rättvis och förutsägbar process för tilldelning av mark för byggnation. Vi strävar efter att minimera risken för att samarbeta med oseriösa aktörer, säger Marie Jonsson.

Kommunen har använt Södertälje kommuns markanvisningspolicy som förlaga i arbetet. Södertälje ligger i framkant när det gäller arbetet med att motverka den organiserade brottsligheten och är liksom Strängnäs med i nätverket Mälarkommuner mot organiserad brottslighet.

De nya reglerna ställer också högre krav på att byggandet i kommunen sker på ett mer hållbart sätt. Det handlar bland annat om att byggmaterial ska ha låg klimatpåverkan och att byggnaderna ska vara energieffektiva och ha klimatsmart uppvärmning.

Reglerna heter Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Strängnäs kommun och antogs av kommunstyrelsen den 3 maj. De ska upp för beslut i kommunfullmäktige den 20 maj.

Du kan läsa om nätverket Mälarkommuner mot organiserad brottslighet i en tidigare nyhet på vår webbplats.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024