Strängnäs kommun övar krisberedskap

Det var full aktivitet hos Räddningstjänsten i Strängnäs under onsdagen när kommunen övade på att upprätta trygghetspunkter i händelse av en krissituation.

Tre personer i gula västar står i ingången till ett vitt tält.

Föreställ dig att större delen av kommunen plötsligt är utan el och vattenförsörjning. Det var förutsättningarna som deltagarna hade att utgå ifrån i övningen som iscensattes av säkerhetsenheten på kommunen.

– Sveriges krisberedskapssystem bygger på att alla tar sitt ansvar och samarbetar vid en samhällskris. Som kommun har vi en beredskap för kriser och allvarliga situationer. Men det är oerhört viktigt att vi övar så vi blir bättre förberedda när det verkligen gäller och det är det vi gör de här dagarna, säger Patrik Jarenius, säkerhetschef på Strängnäs kommun.

En trygghetspunkt är en plats som kommunen kan sätta upp för att ge stöd till drabbade invånare under en kris eller samhällsstörning, till exempel ett omfattande elavbrott. Hit kan människor ta sig för att få information eller vissa förnödenheter, som vatten om vattenförsörjningen är påverkad. Övningen gick ut på att upprätta tre trygghetspunkter med reservkraftverk och nödvatten.

Förutom säkerhetsenheten deltog medarbetare från andra enheter inom kommunen som exempelvis arbete och service och gata och park i övningen.

– Övningen har gått bra tycker jag. När det blir ”på riktigt” blir det tydligt vad som funkar eller inte. Därför är det så viktigt att öva. Man upptäcker vad som saknas. Buntband hade till exempel varit bra att ha, säger Anette Palmgren, som deltog i övningen och som till vardags är enhetschef på arbete och service.

Hemberedskap för att klara sig själv i en vecka

I händelse av en samhällskris måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta behöva klara sig själva en tid. På vår webbplats finns samlad information om hur du kan öka din hemberedskap för att klara dig minst en vecka om samhället inte fungerar: Din hemberedskap - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Sätt igång!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arrangerar beredskapsveckan vecka 39 varje år. Årets tema är ”Sätt igång” och är en uppmaning till alla att stärka sin egen beredskap innan en krissituation uppstår.

Vad vill just du sätta i gång med? Anordna en temavecka på jobbet, i skolan eller i bostadsområdet kanske? Du behöver inte vänta in veckan 39 – det är bara att sätta igång!

Du kan läsa mer om kommunens krisberedskap på vår webbplats: Kommunens krisberedskap - Strängnäs kommun (strangnas.se)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024