• Startsida
  • / Nyheter
  • / Volontärer tackades när pilotprojektet Ideellt flyktingstöd avslutades

Volontärer tackades när pilotprojektet Ideellt flyktingstöd avslutades

Första fasen i projektet Ideellt flyktingstöd går mot sitt slut. Den 28 maj tackades alla drivna volontärer som bidragit med sin tid och sitt engagemang under en välbesökt avslutningsträff.

Projektet går ut på att matcha nyanlända flyktingar med etablerade familjer för att underlätta integrationen i det svenska samhället. Nu fortsätter arbetet med att etablera arbetssättet på fler platser inom kommunen.

– Under den här tiden har vi byggt upp tre mötesplatser och en till är på gång i höst när vi öppnar även i Åkers styckebruk, säger Sermon Shaba, integrationssamordnare på Strängnäs kommun.

Monica Setterwall Wranne som ordnar program för Rotary i Mariefred bjöd i våras in Sermon Shaba och Mohamad Allatif från Starka Händer för att berätta om ideellt flyktingstöd.

– De behövde volontärer. Så vi samlade ihop fyra, fem personer för att välkomna nyanlända till vårt samhälle, säger volontären Monica Setterwall Wranne.

Nu anordnar de en träff varje måndag i Biohuset i Mariefred.

– Framför allt fikar och umgås vi när vi träffas och övar på att tala svenska. Men vi hjälper också till och förklarar vardagliga saker, som hur det går till på en vårdcentral, berättar Monica Settervall Wranne.

Samar Hablous har deltagit på träffarna och hjälper numera till att anordna språkkafé i Mariefred.

– De här träffarna är jätteviktiga! Man får chansen att träffa många människor som bor här och veta hur allt fungerar. Här kan man få hjälp med saker, som att söka bidrag från CSN. En av volontärerna hjälper mig med körkortsteorin och förklarar så att jag förstår. Det är ett bra sätt att öva på att prata svenska, säger Samar Hablous.

Projektet Ideellt flyktingstöd är ett exempel på hur civilsamhället och kommuner kan samarbeta för att skapa en mer inkluderande och välkomnande gemenskap.

– Vi ser fram emot en fortsättning för att etablera arbetssättet i Strängnäs kommun och vara en inspirationskälla för andra kommuner i Sörmland, säger Mohamad Allatif från föreningen Starka Händer.

Seminarium om integration på Kanadas ambassad

Den 21 maj deltog kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M), integrationssamordnare Sermon Shaba och Mohamad Allatif från föreningen Starka Händer i ett event om integration på Kanadas ambassad. De deltog i en paneldiskussion tillsammans med representanter från Danderyds kommun där de delade med sig av de svenska erfarenheterna av ideellt flyktingstöd.

Ideellt flyktingstöd främjar social inkludering

Strängnäs kommun är en av fyra kommuner i Sverige som driver ett pilotprojekt kallat Ideellt flyktingstöd tillsammans med FN:s flyktingorgan UNHCR. Projektet genomförs i samarbete med föreningen Starka Händer och flera andra föreningar och företag i Strängnäs kommun.

Det är en framgångsrik modell för integration som ursprungligen kommer från Kanada. Modellen går ut på att främja social inkludering genom att matcha nyanlända med etablerade kommuninvånare.

Läs mer om hur Strängnäs kommun jobbar med integration på vår webbplats Integration och inkludering - Strängnäs kommun (strangnas.se)

På bild, från vänster: Volontärerna Noura Macharka, Lennart Eck, Mohamad Allatif (Starka Händer), Sofie Rolf, Magnus Qvist, Maria Mattsson, Sermon Shaba (projektledare) och Monica Setterwall Wranne.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024