• Startsida
  • / Nyheter
  • / Tävling för att få in idéer om området runt Visholmen kan starta i höst

Tävling för att få in idéer om området runt Visholmen kan starta i höst

Kartbild över Visholmen i Strängnäs

Någonstans på området från Visholmen till hamnkontoret planeras för ett hotell, en kulturscen och en lekplats. I höst kan kommunen komma att ordna en tävling för att få in idéer om hur området bäst kan utformas.

Området sträcker sig från Visholmen, förbi lekparken och hela grönytan där Multeum är, förbi parkeringen och bort till hamnkontoret. Här kan de som är intresserade av att bygga hotell komma med förslag på utseende och placering. Hela området ska inte bebyggas.

Byggnaderna måste ta hänsyn till kulturhistoriska värden och får inte skymma stadens silhuett. Det måste finnas fria siktlinjer mot domkyrkan och väderkvarnen. Området ska dessutom bjuda in till rekreation.

- Västerviken ska fortsätta att vara Strängnäsbornas vardagsrum, säger Anders Härnbro (S), första vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kraven är att det ska vara ett hotell med restaurang, bar, gym och konferensanläggning. Det ska finnas lekpark och kulturscen. På området ska det också finnas plats för hamnkontor.

Kommunstyrelsen fick muntlig information om planerna på en så kallad markanvisningstävling på sammanträdet 5 juni. I höst kommer samma ärende upp för beslut. Under förutsättning att kommunstyrelsen säger ja kommer tävlingen att starta i höst och pågå under vintern. Tidig vår 2025 kan tävlingens bidrag presenteras för alla kommuninvånare, som kommer att få chans att tycka till om förslagen.

- Vår förhoppning är att alla ska få en bild av vilka möjligheter ett hotell och en kulturscen kan få för alla oss som bor och lever i Strängnäs kommun, men också för att stärka vår attraktivitet som besöksmål, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förra året gjorde kommunen en marknadsanalys där det behovet av ett hotell framgick. Här kan du ta del av analysen i sin helhet: Marknadsanalys hotell i Strängnäs stad. , 1 MB.

I våras beslutade kommunstyrelsen om att ta fram en detaljplan för Visholmen. Läs mer i nyheten Återupptar planeringen av Viholmen - en plats för rekreation och kultur.

År 2012 antogs ett planprogram för Visholmen som även omfattar Västervikstorget, Multeum och området kring hamnen. På sidan Visholmen kan du ta del av planprogrammet i sin helhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2024