Stegvis övergång till nya utförare inom hemtjänsten

Socialnämnden har beslutat att Eveo AB tar över den kommunala hemtjänsten i område 1 från och med den 5 november 2024. I övriga områden sker övergången i februari 2025. På så vis säkerställs en smidig och trygg övergång till den nya organisationen.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att delar av hemtjänsten ska skötas av den upphandlade privata aktören Eveo AB, medan resten sköts av kommunen. Det innebär att den som beviljas hemtjänst tilldelas en utförare baserat på var man bor, i stället för att göra ett aktivt val.

För att övergången ska gå smidigt och tryggt sker den stegvis, med start den 5 november för den kommunala hemtjänsten i område 1, som består av Stallarholmen, Selaön, Mariefred, Åkers styckebruk och Länna.

– En successiv övergång ger trygghet för både brukare och utförare. Det låter oss ansvarsfullt säkerställa att alla processer fungerar som de ska i en mindre skala innan den större övergången i februari nästa år, säger Thord Modin (S), ordförande i socialnämnden.

I februari 2025 tar Eveo AB även över resterande hemtjänst i område 1 och i område 2, som består av Malmby, Aspö, Tosterö och delar av centrala Strängnäs. Samtidigt tar Strängnäs kommun över all hemtjänst inom område 3, som består av övriga delar av centrala Strängnäs, Härad, Fogdö och Vansö.

Fram till att den nya organisationen är på plats kommer hemtjänsten fungera som vanligt och brukare kan fortsätta välja utförare av hemtjänst.

Trygghetslarmen sköts av hemtjänsten i området

På dagtid hanteras trygghetslarmen av hemtjänsten i det aktuella området. På natten, mellan klockan 21.30 och 07.30, sköts larmen fortsatt av Strängnäs kommun i alla områden.

Mer information

Brukare kommer att informeras via brev inom kort. För att följa processen och läsa vanliga frågor och svar, besök webbsidan Förändringar inom hemtjänsten.

 

Hemtjänstområden och utförare

Område 1

Består av Stallarholmen och Selaön, Mariefred, Åkers styckebruk och Länna. Eveo AB tar över den kommunala hemtjänsten den 5 november 2024. Befintliga privata aktörer får verka i området fram till februari 2025.

Område 2

Består av Malmby, Aspö, Tosterö och delar av centrala Strängnäs.
Eveo AB tar över driften i februari 2025.

Område 3

Består av delar av centrala Strängnäs, Härad, Fogdö och Vansö.
Strängnäs kommun tar över all hemtjänst i området i februari 2025.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2024